Veće 21.7.2023.

Na elektronskoj sednici Veća Departmana za matematiku i informatiku održanoj dana 21.7.2023. godine prihvaćene su sledeće teme: diplomski-prijava Aleksandra Romanić master rad Ana Jovanić master rad Davorka Radaković master rad Katarina Zrnkarević master rad Maja Marinković master rad Milica Kolundžija master rad Monika Štrbac master rad Zoran Knežević   Read More