Veće 07.10.2020.

Na sednici Veća Departmana za matematiku i informatiku održanoj dana 07.10.2020. godine prihvaćene su sledeće teme: diplomski rad Aleksandar Janković diplomski rad Ištvan Pete diplomski rad Ivana Brankov diplomski rad Marina Toromanović diplomski rad Marko Grozdanović diplomski rad Milica Martinović diplomski rad Nikola Torma master rad Vesna Nestorović master rad Milica Pantelić   Read More