COVID-19

Poštovani studenti,
Imajuću u vidu izazove u organizaciji nastave tokom školske 2021/2022. godine i otežane uslove rada i učenja u uslovima izazvanim epidemijom bolesti COVID-19, preporuka Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja je da svaka institucija otvori posebne elektronske adresa na koje će se prijavljivati studenti koji su zaraženi ili su u samoizolaciji.

Za studente Departmana za matematiku i informatiku je u pitanju sledeća adresa: covid@dmi.uns.ac.rs

Na ovu adresu treba da se prijave i studenti iz inostranstva koji imaju problema sa ulaskom u državu zbog mera na granicama, odnosno ako očekuju te probleme.

Naglašavamo da je jako važno da se studenti javljaju na ove centralizovane spiskove, da bi se na osnovu njih mogle donositi adekvatne odluke. Naravno da je pored toga u redu i da se studenti javljaju direktno nastavnicima kod kojih imaju obaveze koje ne mogu da ispune, ali poželjno je da se urade prijave na oba mesta.

Sve vesti u vezi COVID-19

Najskorije vesti vezane za temu:

Prijave problema u vezi polaganja prouzrokovanih COVID-19
Podsećamo studente da probleme imaju u vezi sa pohađanjem nastave, a naročito u vezi...
Prijave problema sa COVID-19
Podsećamo studente da probleme sa virusom mogu prijaviti na adresu covid@dmi.uns.ac.rs. Ovo...
Protokol o postupanju u slučaju pojave zarazne bolesti na Prirodno-matematičkom fakultetu
Protokol o postupanju u slučaju pojave zarazne bolesti na Prirodno-matematičkom...
Nastava na Departmanu za matematiku i informatiku ide u online režim
Na osnovu pogoršane epidemiološke situacije u Novom Sadu, NN Veće DMI je odlučilo da sva...
Elektronske adrese za prijavu COVID-19
Poštovani studenti, Imajuću u vidu izazove u organizaciji nastave tokom školske...