Studijski programi

Departman za matematiku i informatiku izvodi studijske programe za osnovne, integrisane, master i doktorske akademske studije. Svaki studijski program sastoji se od obaveznih i izbornih predmeta, a neki programi nude i izborne module. Detaljne informacije o aktuelnim i starim studijskim programima mogu se pogledati na stranici Prirodno-matematičkog fakulteta: link

Preuzmite informator za školsku 2023/24 godinu

Departman za matematiku i informatiku izvodi studijske programe sledećih nivoa studija:

Osnovne akademske studije

 1. Matematika (3 godine, 180 ESPB)
 2. Diplomirani matematičar (4 godine, 240 ESPB
 3. Primenjena matematika (3 godine, 180 ESPB) – moduli: Analitika podataka i statistika (Data Science), Matematika finansija, Tehnomatematika
 4. Računarske nauke (3 godine, 180 ESPB)
  Rukovodilac studijskog programa (studentski savetnik): dr Miloš Racković.
 5. Informacione tehnologije (4 godine, 240 ESPB)
  Rukovodilac studijskog programa (studentski savetnik): dr Miloš Racković.

Master akademske studije

 1. Matematika (2 godine, 120 ESPB)
 2. Primenjena matematika (2 godine, 120 ESPB)
 3. Master profesor matematike (1 godina, 60 ESPB)
 4. Data Science – Nauka o podacima (2 godine, 120 ESPB, moduli: Analitika na podacima, Računarstvo visokih performansi)
  Rukovodilac studijskog programa (studentski savetnik): dr Dušan Jakovetić.
 5. Računarske nauke (2 godine, 120 ESPB)
  Rukovodilac studijskog programa (studentski savetnik): dr Aleksandra Klašnja-Milićević.
 6. Informacione tehnologije (1 godina, 60 ESPB)
  Rukovodilac studijskog programa (studentski savetnik): dr Aleksandra Klašnja-Milićević.
 7. Veštačka inteligencija (2 godine, 120 ESPB)
  Rukovodilac studijskog programa (studentski savetnik): dr Miloš Radovanović.

Doktorske akademske studije

 1. Matematika (3 godine, 180 ESPB)
  Rukovodilac studijskog programa (studentski savetnik): dr Marko Nedeljkov.
 2. Informatika (3 godine, 180 ESPB)
  Rukovodilac studijskog programa (studentski savetnik): dr Mirjana Ivanović.

Stari studijski programi

Osnovne akademske studije

 1. Matematika (3 godine, 180 ESPB)
  Rukovodilac studijskog programa (studentski savetnik): dr Rozalija Madaras Silađi.
 2. Primenjena matematika (3 godine, 180 ESPB, moduli: Analitika podataka i statistika (tj. Data science), Matematika finansija i Tehnomatematika)
  Rukovodilac studijskog programa (studentski savetnik): dr Dora Seleši.

Integrisane akademske studije

 1. Master profesor matematike (5 godina, 300 ESPB)
  Rukovodilac studijskog programa (studentski savetnik): dr Rozalija Madaras Silađi

Master akademske studije

 1. Matematika (2 godine, 120 ESPB)
  Rukovodilac studijskog programa (studentski savetnik): dr Dora Seleši.
 2. Primenjena matematika (2 godine, 120 ESPB)
  Rukovodilac studijskog programa (studentski savetnik): dr Dora Seleši

Doktorske akademske studije

 1. Doktorska škola matematike (3 godine, 180 ESPB)
  Rukovodilac studijskog programa (studentski savetnik): dr Marko Nedeljkov.