Reč bivših studenata

Matematičari i informatičari sa PMF-a u Novom Sadu zaposleni u različitim institucijama i firmama, kao npr. DDOR, Morgan Stanley, IBM Global financing, Hypo Vereinsbank-UniCredit Bank, Sixsentix, Hannover RE, Schneider Electric DMS NS, Saturized doo, Infora,  Codecentric doo, Deloitte, IT Engine, Nis/Naftagas, Enegrosoft, Tarket doo, Enprovia Software Engineering, Sojaprotein, osnovne i srednje škole, visokoškolske institucije u Srbiji i inostranstvu. Rado se sećaju svojih studentskih dana. Pročitajte kako su studije matematike i informatike uticale na njihovu karijeru.


Nedugo nakon završetka studija matematike zaposlio sam se kao istraživač i software engineer u kompaniji „3lateral“. Posao je zahtevao napredno znanje iz linearne algebre, numeričkih metoda i optimizacije, tako da su mi studije na PMF-u omogućile dobru bazu znanja za rad i napredak. Šest meseci kasnije zaposlio sam se u „RT-RK“, kao embedded software engineer i compiler engineer. Rad sam započeo u timu koji je portovao programski prevodilac LuaJIT na razne popularne arhitekture za „Cisco Systems Inc.“, a godinu dana kasnije kada se projekat približavao kraju prešao sam u tim koji radi video akceleraciju za „Imagination Technologies“. Rad na ogromnim kompleksnim inovativnim sistemima za velike internacionalne kompanije mi je poprilično olakšan logikom i apstraktnim razmišljanjem koje sam stekao na fakultetu.

Nemanja Stojanović, master matematičar (Primenjena matematika, generacija 2010.)


„Matematika je zapravo oduvek bila moj izbor. Kao uspešan student PMF-a imala sam to zadovoljstvo da budem dobitnik nekoliko stipendija kao i zaštitno lice Fonda za Mlade talente, što je posebno ulepšalo moje studentske dane. Na fakultetu se mnogo toga nauči, ponešto naravno i zaboravi, ali razvijeni logički način razmišljanja i ideje za rešavanje problema su nešto što ostaje zauvek. Upravo su to znanja koja sada pokušavam da prenesem na svoje studente. Rad sa njima, mladim i pametnim ljudima, je deo mog posla koji me najviše ispunjava.“

 

Dunja Arsić, Master matematičar primenjene matematike, Asistent na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu


„U cilju da usavršim znanja iz oblasti matematike, fizike i IT tehnologija, odlučila sam da upišem studije Primenjene matematike na DMI PMF u Novom Sadu. Tokom učenja kako primeniti matematiku u različitim sferama, apstraktni način razmišljanja, logičko zaključivanje i sposobnost rešavanja kompleksnih problema su mi omogućili da samo nekoliko meseci nakon završenih studija radim kao profesor matematike u Gimnaziji „Svetozar Marković“ u Novom Sadu, a uporedo i u SOS Dečijem selu u Sremskoj Kamenici. Stečena znanja iz IT tehnologija  odvela su me na vrata softverske kompanije Schneider Electric DMS NS u System Testing sektor. Upravo tu sigurnost u sebe, želju za novim izazovima i ne odustajenje pri prvoj prepreci, kroz svoja predavanja i prijateljske razgovore su nam preneli profesori na fakultetu, što je i glavni pokretač pri traženju posla.

Ivana Rabuzin, master matematičar (Primenjena matematika, generacija 2008.), Software Engineer, Schneider Electric DMS NS

 


Osnovne studije matematike sam upisao 2011. Master rad pod nazivom “Matematički alati za redukciju dimenzionalnosti signala” sam odbranio 28. jula 2016. godine. Trenutno radim kao istraživač na Departmanu za matematičku analizu na Univerzitetu u Gentu, Belgija. Bavim se primjenama alata Cliffordove analize za analizu višedimenzionalnih skupova podataka, kao i dictionary learning tehnikama za rekonstrukciju rijetkih signala i obradu slike. Na Departmanu za matematiku i informatiku sam stekao dobru osnovu i znanje, koje mi sada pomaže u istraživačkom radu. Veliki broj izbornih predmeta mi je pomogao da steknem mnogo znanja iz oblasti koje su me zanimale, a u kojima se sada dalje usavršavam. Da sada upisujem studije, opet bih izabrao isto.

Srđan Lazendić, Istraživač na Univerzitetu u Gentu, Belgija


Naš Departman je savršen izbor kad je u pitanju naučno-istraživacki rad. Što se prakse tiče, drago mi je što joj se poslednjih godina posvećuje sve više pažnje, jer praksa je dragoceno iskustvo. Teorijski smo potkovani i više nego što treba, što je izvrsna osnova za one koji ne žele da stanu kada se radi o obrazovanju i nastavku studija. Kako sam već deset godina u timu IT sektora, dovoljno je reći da sam zadovoljna. Posao danas nije lako naći, pogotovo kvalitetan, ali mislim da smo mi povlašćeni i još uvek deficitarni na tržistu rada. Vredelo je.  Informatika je čudo“.

Jelena Moldovanov, konsultant za funkcionalnosti ERP sistema „Sojaprotein“, Bečej


„Studiranje na PMF-u vas primorava na korišćenje analitičkog razmišljanja, sistematičnosti i logike prilikom rešavanja problema tokom studiranja i poslovne karijere. Tek nakon završetka studija sam shvatio široku primenu matematike i smatram da znanje stečeno na smeru Matematika finansija predstavlja dobru osnovu za dalje usavršavanje pogotovo u oblastima Quantitative FinanceRisk ManagementInvestment Analysis i slične koje su veoma aktuelne u velikim svetskim korporacijama. DMI je prethodnih godina uveo i smer Tehnomatematika, odnosno primena matematike u Hi-tech oblastima, što je dobro jer tehnologija iz dana u dan napreduje i sve je veća potreba za kvalitetnim kadrom.“

 

Luka Aleksić, NIS a.d. Novi Sad


Pored praktičnog znanja i veština iz najrazličitijih oblasti matematike, moj fakultet pruža i mnoštvo aktivnosti i prilika koje uvode mlade stručnjake u svet zaposlenja. Meni je fakultet pored znanja koje su profesori fakuteta nesebično delili sa studentima, kao i dobrih osonva za profesionalni razvoj, pružio i mogućnost da se prijavim za praksu u Nemačkoj preko programa fondacije Dr Zoran Djindjić i na taj način sebe profesionalno ostvarim, radeći pre svega u struci, ali i u oblasti koja me je i tokom studija najvise interesovala. Prilike za zaposlenje su na dohvat ruke, samo ih treba uočiti i zgrabiti, ali dobro obrazovanje i dobre osnove u samostalnom pronalaženju kreativnog resenja u svakom problemu su odskočna daska koju ovaj fakultet ubedljivo i pruža.“


Višnja Stefanović, Master primenjene matematike, generacija 2012,, Assistant Pricing Actuary u reosiguravajućoj kompaniji „Hannover RE“ u Hanoveru, Nemačka


„Имала сам отприлике 11 година кад сам рекла да ћу бити наставник математике.Математика ме је научила да реално приступам сваком проблему и да сваки проблем, као задатак, има решење. Док сам радила у настави, по речима мојих ученика, била сам одличан наставник. Сада се бавим послом директора основне школе. Нисам више наставник математике, али је математика дефинитивно свакодневно присутна у мом животу. Не решавам задатке, али решавам разне проблеме који, наравно, имају решење и ја га пронађем. Кажу да овај посао треба да буде менаџерски. Ја кажем, а то сам на ПМФ-у научила, да уколико немаш развијену математичку логику и интуицију тешко можеш да се уклопиш у било који посао који захтева управљање.“

Исидора Пап, Директорка ОШ Др Ђорђе Јоановић”, Ново Милошево


„Nakon završenih studija primenjene matematike na DMI-u, nepunih 5 godina sam radio kao asistent na Fakultetu Tehničkih Nauka u Novom Sadu, i paralelno sa time kao saradnik u bilingvalnoj nastavi u gimnaziji “Jovan Jovanović Zmaj” u Novom Sadu, da bih od prošle godine zasnovao radni odnos sa kompanijom Schneider Electric DMS NS na poziciji Software Developer-a. Očito, studije su mi omogućile da, pored sticanja širokog opsega znanja, poprimim i odredjen nivo polivalentnosti, koji je u današnje vreme od visokog značaja prilikom prilagodjavanja specificnim situacijama u raznolikim poslovnim okruženjima i timovima. Upravo na DMI-u postoji odredjeni osvrt i na veštine koje izlaze izvan okvira obuhvaćenih planom i programom rada, što studije čini zanimljivijima i upotrebljivijima nego na većini drugih fakulteta, na šta takodje utice i osetan broj izbornih predmeta, kao i mnoštvo praktičnih časova.

 

Miroslav Nikolić, master primenjene matematike


Otkad znam za sebe, ja sam „ona koja rešava zadatke i probleme”. Matematika mi je oduvek omogućavala da se osećam korisno i zadovoljno. Zato sam upisala primenjenu matematiku. Studiranjem na DMI nisam samo zadovoljila moju glad za rešavanjem zadataka, već sam i stekla veštine potrebne za brzo i adekvatno rešavanje problema. Unapredila sam svoje logičko razmišljanje i razvila analitički um, koji su mi pomogli da naučim sebe kako da usvajam nova znanja brzo i efikasno. Godinama unazad se bavim zaštitom životne sredine, a od nedavno sam se našla u IT sferi. Studiranjem matematike sam stekla nešto što mogu da primenim svaki dan, bilo gde i u svakoj situaciji, u svakoj profesiji i kod kuće – a to je efikasno korišćenje umnih sposobnosti.“

Judit Bednarik, Office manager at Saturized doo


Matematika nije u brojevima, jednačinama ili algoritmima, u matematici je sve o razumevanju, logičkom i kritičkom razmišljanju. Studije primenjene matematike na Departmanu za matematiku i informatiku su me upravo naučile logičkom rešavanju problema i mi dale uvid u čarobni svet matematike. Kroz studije sam zavolela ovu nauku još više, čak toliko da se u meni javila želja da joj se u potpunosti posvetim u svojoj daljoj karijeri.

Marina Marčeta, Master-matematičar primenjene matematike, generacija 2009. asistent na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu


Svet matematike počela sam da otkrivam kroz igru u najranijem detenjstvu i, mada me je neizmerno privlačio, tada još uvek nisam bila svesna koliko je matematika prisutna svuda oko nas. Fascinirana činjenicom da matematičkim modelima mogu da se objasne zakoni u fizici, fenomeni u biologiji i medicini, ili trendovi u ekonomiji i industriji, odlučila sam da upišem smer Primenjena matematika na Prirodno-matematičkom fakutetu u Novom Sadu, gde sam. pomoću analitičkog mišljenja i logičkog rasuđivanja, naučila da na kreativan način rešavam složene probleme. Prednost, a istovremeno i izazov matematike kao poziva, predstavlja konstantna potreba za usavršavanjem postojećih matematičkih metoda kako bi se na adekvatan način ispratio razvoj savremenih naučnih disciplina. Iz toga proizilaze brojne mogućnosti primene matematičkog znanja kao i širok spektar za zapošljavanje matematičara.

Tijana Stojančević, Master-matematičar primenjene matematike, generacija 2009. asistent na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu


,,Matematika produbljuje sposobnost logičkog razmišljanja, razvija kreativnost i inovativnost. Stoga se matematičari dobro snalaze i adaptiraju na različitim radnim pozicijama. Zahvaljujući ispoljenom trudu i zalaganju tokom studija, uspeo sam da dobijem zaposlenje neposredno pre njihovog završetka. Studije matematike su u velikoj meri doprinele mom karijernom usavršavanju, sticanju novih i produbljivanju već postojećih saznanja iz različitih matematičkih oblasti.“

Srđan Milićević, master-matematičar, generacija 2011, asistent na Fakultetu tehničih nauka u Novom Sadu


Još u osnovnoj školi shvatila sam da želim da se bavim matematikom. Po završetku srednje škole jedini fakultet gde sam se prijavila bio je PMF u Novom Sadu, smer Primenjena matematika. I nisam se pokajala. Studije su mi pružale mogućnost da se osim matematike upoznam i sa nekim ekonomskim disciplinama, kao i da steknem osnovne informatičke veštine. Nakon završetka osnovnih studija ubrzo sam dobila posao i sada se trudim da svoje zanje i ljubav prema matematici prenesem mladim generacijama. Takođe sam se posle duže pauze vrtila na fakultet upisujući master studije u želji da upotpunim svoje znanje i sigurna sam da sam na DMI na pravom mestu.“

 

Leona Oros, Nastavnik matematike u OŠ ,,Sveti Sava“ u Kikindi


 

,,Kao najveću prednost osnovnih studija primenjene matematike istakla bih formiranje analitičkog pristupa problemima koje je u toku master studija i kasnije karijere nenadomestivo bilo kojim drugim metodama. Master studija, sa druge strane, nadovezuju se na osnovne i pružaju praktičniji pogled na svet.”

Nataša Džaleta, Master-matematičar primenjene matematike, generacija 2009, HypoVereinsbank- UniCredit Bank AG Munich, Germany

 


Diplomirao sam 2016. godine na smeru Teorijska matematika. Doktorske studije sam upisao u Šangaju, iste godine, na Departmanu za matematiku, Shanghai Jiao Tong University. Oblast kojom se bavim su parcijalne diferencijalne jednačine, dinamika fluida, tj. matematička teorija dinamike fluida. Studije na PMFu su uticale pozitivno na mene. Profesori su me zainteresovali za oblast. Takođe su uvek bili spremni da mi pomognu i objasne stvari koje nisam razumeo.Uz pomoć njihovih preporuka sam prihvaćen na ovaj fakultet jer PMF ima veliki broj poznanstava širom sveta.

Srđan Trifunović, Istraživač | Shanghai Jiao Tong University

 


„Necu da vas lažem, kada sam bio student nisam bio svestan značaja fakulteta, retko ko to i shvati. Većina samo veruje starijim osobama koje su im od poverenja i prihvata značaj obrazovanja kao činjenicu. Tada mi je bilo bitnije izaći u grad, provoditi se, posetiti primatijadu.

Međutim kada taj period prođe, pa počnete da razmišljate o poslu, parama i karijeri, shvatite šta je značio prethodni period. Posao sam našao za dve nedelje od prvog poslatog CV-a, samo na račun fakultetskog znanja, bez jednog dana iskustva. Bio sam na pet razgovora i tri firme su mi ponudile posao.

Jako puno prijatelja, poznanika i apsolutnih stranaca dolazi do naše firme sa pričom kako su upisali pogrešan fakultet i sa željom da postanu programeri jer nigde ne mogu da se zaposle.

PMF je skoro jedini fakultet koji školuje programere u Novom Sadu i takvu priliku ne treba propuštati. Pored znanja, na fakultetu sam stekao i puno prijatelja, kako među studentima, tako i među profesorima.“

Bojan Zrnić, CEO i osnivač IT Engine, Novi Sad