Departman za matematiku i informatiku osnovan je 1963. godine i od tada predstavlja jednu od vodećih nastavnih i naučno-istraživačkih institucija, prvo u oblasti matematike, a zatim i računarstva.


Kroz jedanaest akreditovanih studijskih programa na osnovnim, diplomskim i doktorskim akademskim studijama, nastavni proces je u potpunosti usklađen kako sa zahtevima savremenih profesionalnih izazova, tako i sa najnovijim trendovima naučnih istraživanja.


Na taj način, Departman za matematiku i informatiku danas predstavlja modernu evropsku instituciju, čiji su nastavnici, svršeni studenati, doktoranti i postdoktoranati prisutni i priznati u međunarodnoj naučnoj zajednici.

Prečice


Nova verzija rasporeda pismenih ispita za matematičke i informatičke smerove

tamara.barjaktarovic: 2019-08-14 12:51:04     izmena: 2019-08-16 11:09:50
Objavljena je nova verzija pismenih ispita za matematičke i informatičke smerove. Poslednja verzija 14.8.2019.

PRECALCULUS 2019

davorkar: 2019-08-12 16:04:10     izmena: 2019-08-13 11:09:13
Po ugledu na američke i evropske univerzitete, i ove godine se za studente Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu organizuje kurs pod nazivom PRECALCULUS. To je obrada izabranih tema iz srednjoškolske matematike, koje svaki brucoš mora znati ako želi da uspešno prati nastavu matematike na prvoj godini fakulteta.

Priprema za visokoškolsku nastavu informatike (CS0)

davorkar: 2019-08-12 01:54:58
Departman za matematiku i informatiku organizuje nastavu predviđenu za studente I godine matematike i informatike Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu, a cilj je lakše praćenje nastave računarstva na ovom Departmanu. Ovaj vid nastave je poznat i po alternativnom nazivu Computer Science 0 (CS0).

BIGMATH minisymposium at International Congress on Industrial and Applied Mathematics.

todoric: 2019-07-30 08:13:32
BIGMATH is an EU-funded Ph.D. program for early-career mathematicians with the theoretical and practical skills necessary to address the computational challenges that accompany the big-data era. Popular research topics include optimization, statistics, and large-scale linear algebra, all of which are relevant to machine learning techniques and the effective creation of data-driven products. During a scientific session at the 9th International Congress on Industrial and Applied Mathematics, which took place this week in Valencia, Spain, Filipa Valdeira, Stevo Racković, and Rongjiao Ji presented projects that utilized big data techniques to reconstruct the human face. Applications ranged from medical imaging to digital animation. 

Nova verzija rasporeda pismenih ispita za matematičke smerove

todoric: 2019-01-18 14:30:07     izmena: 2019-07-15 12:35:50
Objavljena je nova verzija rasporeda pismenih ispita za matematičke smerove. Poslednja izmena 15.7.2019.    

Objavljene su preliminarne rang liste

davorkar: 2019-07-03 21:16:53     izmena: 2019-07-04 06:47:25
Objavljene su preliminarne rang liste na ePMF portalu, kao i raspored upisa primljenih kandidata.

Oglas za plaćenu stručnu praksu na radnom mestu knjigovođe za diplomirane studente sa smera Matematika finansija

gordana.ivanovic: 2019-06-27 13:45:52
Obaveštavamo sve zainteresovane o aktuelnoj ponudi za posao u Agenciji za poslovne usluge Kozomora DOO u Novom Sadu.Više informacija...

Vece 19.06.2019.

tijana.ivanovic: 2019-06-26 08:25:06
Na sednici Veca Departmana za matematiku i informatiku održanoj dana 19.06.2019. godine prihvacene su sledece teme: