Departman za matematiku i informatiku osnovan je 1963. godine i od tada predstavlja jednu od vodećih nastavnih i naučno-istraživačkih institucija, prvo u oblasti matematike, a zatim i računarstva.


Kroz jedanaest akreditovanih studijskih programa na osnovnim, diplomskim i doktorskim akademskim studijama, nastavni proces je u potpunosti usklađen kako sa zahtevima savremenih profesionalnih izazova, tako i sa najnovijim trendovima naučnih istraživanja.


Na taj način, Departman za matematiku i informatiku danas predstavlja modernu evropsku instituciju, čiji su nastavnici, svršeni studenati, doktoranti i postdoktoranati prisutni i priznati u međunarodnoj naučnoj zajednici.

Prečice


Vece 19.06.2019.

tijana.ivanovic: 2019-06-26 08:25:06
Na sednici Veca Departmana za matematiku i informatiku održanoj dana 19.06.2019. godine prihvacene su sledece teme:

Konkurs za stipendiranje studenata za potrebe Vojnotehničkog instituta u Beogradu

todoric: 2019-06-25 15:13:06
Obavestavmo studente da će 8.jula u 12 časova u Amfiteatru 7 u zgradi Departmana za matematiku i informatiku i Departmana za fiziku pripadnici Vojnotehničkog instituta i Uprave za odbrambene tehnologije upoznati studente sa uslovima konkursa za stipendiranje studenata za potrebe Vojnotehničkog instituta u Beogradu.

Pismeni ispiti u julskom roku

vladimir.ciric: 2019-06-25 12:07:35
Pismeni ispiti u julskom roku, za studente koji studiraju po planu 2005. i ranije, održaće se u sredu, 3. jula 2019. godine u 15 h u A1 na DMI.   Student je obavezan da prijavi mejlom predmetnom nastavniku da će izaći na pismeni deo ispita.

Veće 06.06.2019.

gordana.ivanovic: 2019-06-20 10:20:50
Na sednici Veća Departmana za matematiku i informatiku održanoj dana 06.06.2019. godine prihvaćene su sledeće teme:

Pušten u rad e-portal za Online prijavu na Konkurs za upis u prvu godinu studija školske 2019/2020. godine

todoric: 2019-06-19 10:16:50
Obaveštavamo vas da je od 19.juna 2019. pušten u rad e-portal za Online prijavu na Konkurs za upis u prvu godinu studija školske 2019/2020. godine. Online prijava je obavezna.

Nova verzija rasporeda pismenih ispita za matematičke smerove

todoric: 2019-01-18 14:30:07     izmena: 2019-06-14 12:30:27
Objavljena je nova verzija rasporeda pismenih ispita za matematičke smerove. Poslednja izmena 14.6.2019.    

RASPORED ISPITA ZA ŠKOLSKU 2018/2019. GODINU ZA MATEMATIČKE SMEROVE

tamara.barjaktarovic: 2019-05-21 15:09:42     izmena: 2019-06-13 17:47:26
Objavljena je nova verzija rasporeda ispita za sve rokove za matematičke smerove za školsku 2018/2019. godinu.   Poslednja izmena 21.5.2019.

III ciklus priprema za prijemni ispit iz matematike i informatike za buduće studente matematike i informatike

todoric: 2019-06-05 14:57:37
Prirodno-matematički fakultet u Novom Sadu, Departman za matematiku i informatiku organizuje III ciklus priprema za prijemni iz matematike i informatike za  buduće studente matematike  i informatike.