Departman za matematiku i informatiku osnovan je 1963. godine i od tada predstavlja jednu od vodećih nastavnih i naučno-istraživačkih institucija, prvo u oblasti matematike, a zatim i računarstva.


Kroz jedanaest akreditovanih studijskih programa na osnovnim, diplomskim i doktorskim akademskim studijama, nastavni proces je u potpunosti usklađen kako sa zahtevima savremenih profesionalnih izazova, tako i sa najnovijim trendovima naučnih istraživanja.


Na taj način, Departman za matematiku i informatiku danas predstavlja modernu evropsku instituciju, čiji su nastavnici, svršeni studenati, doktoranti i postdoktoranati prisutni i priznati u međunarodnoj naučnoj zajednici.

Prečice


Veće 13.07.2020.

gordana.ivanovic: 2020-07-28 12:13:05
Na on-line sednici Veća Departmana za matematiku i informatiku održane dana 13.07.2020. godine prihvaćene su sledeće teme:

Sve odbrane diplomskih i master radova, i doktorskih disertacija će do daljeg biti BEZ publike

vladimir.ciric: 2020-07-10 14:13:37     izmena: 2020-07-23 15:14:16
Poštovani,prema odluci Kolegijuma PMF-a, a zbog trenutne epidemiološke situacije, sve odbrane diplomskih i master radova, i doktorskih disertacija će do daljeg biti BEZ publike.     

Majski apsolventski rok

todoric: 2020-07-20 10:37:57
Pismeni ispiti u majskom roku, za studente koji studiraju po planu 2005. i ranije, održaće se u ponedeljak, 27. 7. 2020. godine u 9 h u amfiteatru 5 na DMI. Student je obavezan da prijavi mejlom predmetnom nastavniku da će izaći na pismeni deo ispita. 

Uputstvo za priznavanje prijemnog ispita sa drugih fakulteta

todoric: 2020-07-03 11:13:24
Uputstvo za kandidate koji su položili prijemni ispit na drugom fakultetu, a žele da im se bodovi priznaju na Departmanu za matematiku i informatiku na PMF-u. Detaljnije...

Veće 18.06.2020.

natasak: 2020-07-03 09:26:00
Na sednici Veća Departmana za matematiku i informatiku održane dana 18.06.2020. godine prihvaćene su sledeće teme:

Obavezno pogledajte uputstva za polaganje prijemnog ispita

davorkar: 2020-06-30 12:18:04
Pre izlaska na prijemni ispit, obavezno pogledajte uputstvo gde ste raspoređeni za polaganje prijemnog ispita. Na ulazu u zgradu se meri temperatura i nošenje maske je OBAVEZNO!

Završne BESPLATNE ONLINE PRIPREME za fakultetski prijemni iz matematike i informatike

davorkar: 2020-06-25 20:28:36
U ponedeljak i utorak (29. i 30. jun 2020.) od 10-12h će se održati BESPLATNE ONLINE PRIPREME za fakultetski prijemni iz matematike sa obradom kao na prijemnom ispitu. Oba dana će se obraditi isti sadržaj, da ne bi došlo do prepoterećenja platforme pripreme su će se održati u 2 dana. III ciklus će se održati sa prof. Đurđicom Takači na Discord-u https://discord.gg/aMzyTJ.

Objavljen je aktuelni informator za školsku 2020/21.

vladimir.ciric: 2020-06-20 09:47:56
Objavljen je aktuelni informator za školsku 2020/21.   Informator za školsku 2020/21.