Departman za matematiku i informatiku osnovan je 1963. godine i od tada predstavlja jednu od vodećih nastavnih i naučno-istraživačkih institucija, prvo u oblasti matematike, a zatim i računarstva.


Kroz jedanaest akreditovanih studijskih programa na osnovnim, diplomskim i doktorskim akademskim studijama, nastavni proces je u potpunosti usklađen kako sa zahtevima savremenih profesionalnih izazova, tako i sa najnovijim trendovima naučnih istraživanja.


Na taj način, Departman za matematiku i informatiku danas predstavlja modernu evropsku instituciju, čiji su nastavnici, svršeni studenati, doktoranti i postdoktoranati prisutni i priznati u međunarodnoj naučnoj zajednici.

Prečice


Nova verzija rasporeda pismenih ispita za matematičke i informatičke smerove

todoric: 2019-12-10 08:01:07
Objavljena je nova verzija pismenih ispita za matematičke i informatičke smerove.   Poslednja verzija 10.12.2019.

AWS User Group Novi Sad Meetup

todoric: 2019-12-09 18:02:27
U Amfiteatru A7 na departmanu za Informatiku i Matematiku Prirodno-matematičkog Fakulteta u Novom Sadu (Trg Dositeja Obradovica 4), 17. decembra od 18 do 20 časova održaće se novo okupljanje AWS (Amazon Web Services) User Group Novi Sad.

Javni poziv za izbor saradnika praktičara za potrebe realizacije školske prakse (matematika i informatika)

vladimir.ciric: 2019-12-09 12:21:59
PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET UNIVERZITETA U NOVOM SADU RASPISUJE JAVNI POZIV ZA IZBOR SARADNIKA PRAKTIČARA ZA POTREBE REALIZACIJE ŠKOLSKE PRAKSE (NASTAVNI PREDMET: MATEMATIKA I NASTAVNI PREDMET: INFORMATIKA).

Mentorska praksa za studentkinje informatike

vladimir.ciric: 2019-12-04 14:55:16
Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija u saradnji sa Američkom privrednom komorom u Srbiji organizuje mentorsku praksu za studentkinje treće i četvrte godine osnovnih studija, kao i za studentkinje master studija tehničkih fakulteta Univerziteta u Beogradu i Univerziteta u Novom Sadu.

Raspored kolokvijuma u zimskom semestru za informatičke smerove

todoric: 2019-12-03 16:19:00
Objavljena je nova verzija rasporeda kolokvijuma u zimskom semestru za informatičke smerove.

Rasporedi pismenih ispita u januarskom roku za matematičke i informatičke smerove

vladimir.ciric: 2019-11-19 16:13:41     izmena: 2019-11-30 09:23:44
Objavljeni su rasporedi pismenih ispita u januarskom roku za matematičke i informatičke smerove.  

Pismeni ispiti u decembarskom roku za studente koji studiraju po planu 2005. i ranije

vladimir.ciric: 2019-11-26 15:08:22
Pismeni ispiti u decembarskom roku, za studente koji studiraju po planu 2005. i ranije, održaće se u subotu, 30.11. 2019. godine u 12 h u amfiteatru 7 na DMI. Student je obavezan da prijavi mejlom predmetnom nastavniku da će izaći na pismeni deo ispita. 

Info za studente

vladimir.ciric: 2019-11-25 09:23:38
Poštovani studenti,   Sve potrebne informacije vezano za vaše studije možete pronaći na sajtu PMF-a. U slučaju da ne možete da pronađete informacije, mi vam, pored važnih stavki stavljamo link.