Departman za matematiku i informatiku osnovan je 1963. godine i od tada predstavlja jednu od vodećih nastavnih i naučno-istraživačkih institucija, prvo u oblasti matematike, a zatim i računarstva.


Kroz jedanaest akreditovanih studijskih programa na osnovnim, diplomskim i doktorskim akademskim studijama, nastavni proces je u potpunosti usklađen kako sa zahtevima savremenih profesionalnih izazova, tako i sa najnovijim trendovima naučnih istraživanja.


Na taj način, Departman za matematiku i informatiku danas predstavlja modernu evropsku instituciju, čiji su nastavnici, svršeni studenati, doktoranti i postdoktoranati prisutni i priznati u međunarodnoj naučnoj zajednici.

Prečice


Čitaonica Departmana za Matematiku i Informatiku ne radi do daljeg

todoric: 2020-06-04 13:31:26
Čitaonica u novom delu Departmana za Matematiku i Informatiku neće raditi do daljeg.

Akreditovan je novi trogodišnji studijski program Primenjena matematika!

vladimir.ciric: 2020-06-01 21:06:04
Bravo za matematičare sa PMF Novi Sad! Akreditovan je novi trogodišnji studijski program Primenjena matematika! Program zadovoljava najstrože međunarodne standarde i dobio je najviše ocene od strane akreditacione komisije. Ima 3 modula: Analitika podataka i statistika (tj. Data science), Matematika finansija i Tehnomatematika.

Uputstvo za elektronsko postavljanje diplomskog/završnog rada

vladimir.ciric: 2020-06-01 12:03:59
Nova opcija koja je dostupna studentima osnovnih i master akademskih studija je   postavljanje diplomskih i završnih-master radova online preko ePMF portala   https://eportal.pmf.uns.ac.rs/    

Ponuda za posao

marko: 2020-05-29 01:16:31
Zbog povećanog obima vežbi na matematičkim i informatičkim predmetima, Katedraza matematiku Mašinskog fakulteta u Beogradu objaviće tokom juna konkurs zaprijem jednog asistenta (studenta doktorskih studija) u radni odnos na 3godine. U jesenjem semestru planira se plaćeno angažovanje na odredjeni(probni) period još 2 studenta doktorskih studija (prevashodno onih koji suredovne studije završili na smerovima za primenjenu matematiku, programiranja,informatiku), sa početkom angažovanja od 1. septembra, a najkasnije 1.oktobra. Ukoliko se kandidati pokažu kvalitetnim za obavljanje posla, mogućeje posle probnog perioda raspisivanje konkursa u asistentsko zvanje. Za sveinformacije zainteresovani kandidati se javljaju šefu katedre za matematiku,prof. Miodragu Spaleviću na mejl: mspalevic@mas.bg.ac.rs.

Veće 19.05.2020.

natasak: 2020-05-27 12:09:12
Na online sednici Veća Departmana za matematiku i informatiku održanoj dana 19.05.2020. godine prihvaćene su sledeće teme:   

Veće 07.05.2020.

natasak: 2020-05-27 12:04:56
Na online sednici Veća Departmana za matematiku i informatiku održanoj dana 07.05.2020. godine prihvaćene su sledeće teme:  

Rasporedi pismenih ispita za predmete sa matematičkih i informatičkih smerova

tijana.ivanovic: 2020-05-18 12:40:29     izmena: 2020-05-21 16:04:18
Okačeni su rasporedi pismenih ispita za predmete sa matematičkih i informatičkih smerova, kao i raspored kolokvijuma za predmete sa matematičkih smerova. Dodati su i uže stručni ispiti na informatičkim smerovima.

Termin ispita iz Razvojne i pedagoške psihologije, Psihologije obrazovanja i Psihologije učenja u majskom ispitnom roku

vladimir.ciric: 2020-05-20 13:21:35
- Razvojna i pedagoška psihologija - 4.6.2020. u 12h, amfiteatar A1 - Psihologija obrazovanja -  4.6.2020. u 14h, amfiteatar A1 - Psihologija učenja  -  4.6.2020. u 14h, amfiteatar A1  (za studente na informatičkim smerovima)