Departman za matematiku i informatiku osnovan je 1963. godine i od tada predstavlja jednu od vodećih nastavnih i naučno-istraživačkih institucija, prvo u oblasti matematike, a zatim i računarstva.


Kroz jedanaest akreditovanih studijskih programa na osnovnim, diplomskim i doktorskim akademskim studijama, nastavni proces je u potpunosti usklađen kako sa zahtevima savremenih profesionalnih izazova, tako i sa najnovijim trendovima naučnih istraživanja.


Na taj način, Departman za matematiku i informatiku danas predstavlja modernu evropsku instituciju, čiji su nastavnici, svršeni studenati, doktoranti i postdoktoranati prisutni i priznati u međunarodnoj naučnoj zajednici.

Prečice


Pismeni ispiti u martovskom roku za studente koji studiraju po planu 2005. i ranije

todoric: 2020-02-21 12:14:01
Pismeni ispiti u martovskom roku, za studente koji studiraju po planu 2005. i ranije, održaće se u petak, 28. 2. 2020. godine u 15 h u amfiteatru 7 na DMI. Student je obavezan da prijavi mejlom predmetnom nastavniku da će izaći na pismeni deo ispita.

Studenti I godine koji nisu obavili sistematski pregled

tamara.barjaktarovic: 2020-02-19 08:10:53     izmena: 2020-02-20 13:34:38
Molimo studente I godine koji do sada nisu obavili sistematski pregled, da to urade što pre. Rukovodstvo fakulteta. Više informacija...

Prezentacija kompanije Kromberg i Schubert i konkursa za stipendije studentima PMF-a

tamara.barjaktarovic: 2020-02-18 15:34:06
Obaveštavamo studente da će kompanija Kromberg i Schubert 21.februara 2020. u 12 časova u Amfiteatru 7 Departmana za matematiku i informatiku i Departmana za fiziku održati prezentaciju kompanije i konkursa namenjenog za studente Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu. Više informacija...

Izabrani novi saradnici praktičari za nastavni predmet Matematika

tamara.barjaktarovic: 2020-02-14 11:49:08
Veće Departmana za matematiku i informatiku je na svojoj sednici od 13. februara 2020. donelo odluku o izboru saradnika praktičara za oblast Matematika i Informatika. Više informacija...

1 godina IT i RN - obaveštenje vezano za UEP i SPA1

davorkar: 2020-02-13 00:30:33
U sredu 19.2. će se održati prva predavanja iz predmeta Strukture podataka i algoritmi 1 u terminu teorijskih vežbi. U četvrtak 20.2. u terminu predavanja Uvoda u elektronsko poslovanje održaće se predavanje iz predmeta Strukture podataka i algoritmi 1. Prve praktične vežbe iz predmeta predmeta Uvod u elektronsko poslovanje će se održati u utorak 25.2., a prvo predavanje u četvrtak 27.2.

Overa zimskog semestra

tijana.ivanovic: 2020-02-07 22:48:30
Obaveštavaju se studenti koji ne mogu da overe zimski semestar u predviđenom roku jer u januarskom roku još uvek nisu imali (završne) ispite iz predmeta koji se drže u letnjem semestru, da ce semestar moći da overe bez dodatne novčane naknadne zaključno sa 18. februarom, pod uslovom da u studentskoj službi podnesu molbu za naknadnu overu semestra u kojoj ce navesti tačan naziv predmeta, ime profesora i termin polaganja ispita u januarskom roku.

Početak nastave u letnjem semestru 2019/2020.godine

tamara.barjaktarovic: 2020-02-05 13:10:45
Obaveštavaju se studenti da će nastava u letnjem semestru školske 2019/2020,godine na Departmanu za matematiku i informatiku početi 18.februara 2020.

BESPLATNE ONLINE PRIPREME za fakultetski prijemni iz matematike i informatike

todoric: 2020-01-30 12:51:32
Departman za matematiku i informatiku organizuje BESPLATNE ONLINE PRIPREME za fakultetski prijemni iz matematike i informatike.