Departman za matematiku i informatiku osnovan je 1963. godine i od tada predstavlja jednu od vodećih nastavnih i naučno-istraživačkih institucija, prvo u oblasti matematike, a zatim i računarstva.


Kroz jedanaest akreditovanih studijskih programa na osnovnim, diplomskim i doktorskim akademskim studijama, nastavni proces je u potpunosti usklađen kako sa zahtevima savremenih profesionalnih izazova, tako i sa najnovijim trendovima naučnih istraživanja.


Na taj način, Departman za matematiku i informatiku danas predstavlja modernu evropsku instituciju, čiji su nastavnici, svršeni studenati, doktoranti i postdoktoranati prisutni i priznati u međunarodnoj naučnoj zajednici.

Prečice


Veće 14.11.2017.

gordana.ivanovic: 2017-11-16 13:05:01
Na sednici Veća Departmana za matematiku i informatiku održanoj dana 14.11.2017. godine prihvaćene su sledeće teme: 

Program Matematičkih subota za 18.11.

tijana.ivanovic: 2017-11-15 08:33:57
10.00. Kristina Ago: Razni problemi iz oblasti kombinatorike na rečima 12.00. Anna Slivkova: Princip uključenja-isključenja.

STIPENDIJE VLADE FRANCUSKE ZA ŠKOLSKU 2018-2019

todoric: 2017-11-09 14:14:53
Ostvarite svoju zamisao zahvaljujući stipendiji koju dodeljuju Ambasada Francuske i Francuski institut u Srbiji i nastavite studije u Parizu, Bordou, Nici ili nekom drugom univerzitetskom gradu u Francuskoj! Svake godine oko pedeset studenata iskoristi ovu finansijsku podršku Vlade Francuske za studije u nekoj od 3500 visokoškolskih ustanova u Francuskoj.

KONKURS ZA PROGRAM STUDENTSKE RADNE PRAKSE U KANCELARIJI ZA MEĐUNARODNU SARADNJU

todoric: 2017-11-09 14:10:35
Prirodno-matematički fakultet u Novom Sadu otvara konkurs za program studentske radne prakse u kancelariji za međunarodnu saradnju

Pravila studiranja za školsku 2017/18

vladimir.ciric: 2017-11-07 08:29:11
Naučno-nastavno veće Univerziteta u Novom Sadu, Prirodno-matematičkog fakulteta na sednici održanoj 02.11.2017. godine donelo je Odluku o usvajanju pravila studiranja za studente Univerziteta u Novom Sadu, Prirodno-matematičkog fakulteta.

ERASMUS+ KONKURS za stipendiranu mobilnost STUDENATA na Univerzitetu u Bambergu, Nemačka

tijana.ivanovic: 2017-11-07 08:18:14
Univerzitet u Novom Sadu je objavio ERASMUS+ konkurs za stipendiranu mobilnost studenata na nivou osnovnih, masterskih i doktorskih studija na Univerzitetu u Bambergu, Nemačka.

Novemberski apsolventski ispitni rok

todoric: 2017-11-06 12:29:35
Novembarski apsolventski ispitni rok, za studente koji studiraju po planu 2005. i ranije, će se održati u subotu 11. novembra 2017. godine u 10 časova u amfiteatru 7 na DMI. Student je obavezan da prijavi mejlom predmetnom nastavniku da će izaći na pismeni deo ispita.

Polaganje predispitnih obaveza za studente starih planova informatickih studijskih programa

natasak: 2017-11-06 08:42:35
Na sednici Veća Departmana za matematiku i informatiku održanoj 24. oktobra 2017. godine doneta je odluka da se za predmete koji postoje na prvoj godini starih planova informatičkih studijskih programa, a ne postoje po novim, a koje su studenti odslušali u prethodnim školskim godinama, ali nisu položili   opširnije...