Studije

O studijama

Matematika je privlačna na dva različita načina; ona je skup ideja koje su same za sebe fascinantne i lepe, a omogućava i razumevanje fenomena spoljnog sveta ne samo fizičkih, nego i industrijskih, ekonomskih, bioloških, lingvističkih, muzičkih i drugih zakonitosti.

Matematika u velikoj meri razvija maštu, uči logičnom razmišljanju i jasnom i preciznom izražavanju.

Mnoga otkrića u matematici su nastala iz potrebe da se reše određeni problemi iz prakse. Velika snaga matematike leži u njenoj mogućnosti da složene probleme svede na matematičke formule iz kojih se dobija tačno ili približno rešenje.

I pored toga što je jedna od najstarijih nauka, potreba za razvojem novih matematičkih metoda se stalno povećava, te matematika ima značajno mesto u savremenim naučnim disciplinama. Zahvaljujući tome, današnji matematičar ima široke mogućnosti za primenu svog znanja.

Informatika, jedna od najmlađih nauka, tesno je povezana sa matematikom. Njena osnovna karakteristika je primenljivost. Zahvaljujući razvoju računarske tehnike, granice ljudskog saznanja se šire doskora nezamislivom brzinom. Savremeni život i poslovanje se ne mogu zamisliti bez računara, te potreba za stručnjacima iz ove oblasti stalno raste.

Matematičari i informatičari spadaju u danas retke stručnjake koji nemaju problema sa zapošljavanjem. Naši diplomirani studenti su se dokazali kao izvanredni stručnjaci u naučnim institutima, računskim centrima, školama, bankama, osiguravajućim društvima, industrijsim preduzećima i firmama za proizvodnju softvera. Na Departmanu se velika pažnja posvećuje uključivanju studenata u naučno-istraživački rad.

Najbolji master radovi

Veće DMI u poslednjih nekoliko godina nagrađuje najbolje napisane master radove iz oblasti matematike i informatike.

Spisak najbojih master radova