Prijemni ispit u drugom konkursnom roku

Prijemni ispit u 2. roku za studije matematike i informatike održaće se 9.9.2024. od 10h u sali 65 na 3. spratu Departmana za matematiku i informatiku. Slobodnih mesta je ostalo na sledećim planovima i programima: Matematika, Primenjena matematika, Diplomirani matematičar i Računarske nauke. Za dodatne informacije o prijavama i dokumentaciji pratite sajt Prirodno-matematičkog fakulteta. Read More

Priprema za visokoškolsku nastavu informatike (CS0) 2024

Departman za matematiku i informatiku organizuje nastavu predviđenu za studente I godine matematike i informatike Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu, a cilj je lakše praćenje nastave računarstva na ovom Departmanu. Ovaj vid nastave je poznat i po alternativnom nazivu Computer Science 0 (CS0). Nastava traje 16 školskih časova, raspoređenih u 4 dana, i izvode je Read More

PRIZNAVANJE PRIJEMNOG ISPITA

Za priznavanje prijemnog ispita sa drugih fakulteta potrebno je predati sledeće: MOLBU za priznavanje prijemnog ispita i u molbi napisati konktakt telefon i e-mail kandidata POTVRDU O POLOŽENOM PRIJEMNOM ISPITU SA NAVEDENIM BROJEM OSTVARENIH BODOVA DOKAZ O UPLATI OD 3.000 DINARA Žiro račun fakulteta 840-1711666-19 Svrha uplate  –  Materijalni troškovi prijave na konkurs i polaganje Read More

Datum prijemnog ispita

Prijemni ispiti za studije programa matematike i informatike će se održati u petak 28.6.2024. od 9 sati u amfitetatima 1 i 7 na Departmanu za matematiku i informatiku, i u amfiteatrima 1 i 2 na Departmanu za biologiju.   Informacije o svim prijemnim ispitima na Prirodno-matematičkom fakultetu. Takođe se na sajtu fakulteta mogu naći i Read More

Priprema za visokoškolsku nastavu informatike (CS0)

Departman za matematiku i informatiku organizuje nastavu predviđenu za studente I godine matematike i informatike Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu, a cilj je lakše praćenje nastave računarstva na ovom Departmanu. Ovaj vid nastave je poznat i po alternativnom nazivu Computer Science 0 (CS0). Nastava traje 16 školskih časova, raspoređenih u 4 dana, i izvode je Read More