Datum prijemnog ispita

Prijemni ispiti za studije programa matematike i informatike će se održati u petak 28.6.2024. od 9 sati u amfitetatima 1 i 7 na Departmanu za matematiku i informatiku, i u amfiteatrima 1 i 2 na Departmanu za biologiju.

 

Informacije o svim prijemnim ispitima na Prirodno-matematičkom fakultetu.

Takođe se na sajtu fakulteta mogu naći i dodatne informacije o predaju dokumenata.