Saradnja sa privredom

Departman za matematiku i informatiku ima saradnje sa privredom i konkretnim kompanijama na više načina. Jedan od njih su i ugovori o praksi koji omogućavaju studentima da steknu praktična iskustva, a da istovremeno polažu ispite.

Partnerske kompanije