Seminar iz Mehanike fluida

Pozivaju se zainteresovani studenti da se učestvuju u radu Seminara iz Mehanike fluida. Seminar će se održavati ponedeljkom, od 12:00 do 13:00 časova, u sali 15 (prizemlje DMI) i vodiće ga prof. Srboljub Simić. Prvi sastanak će biti održan 7. novembra 2022. Cilj seminara je da se studenti upoznaju sa matematičkim metodama zastupljenim u Mehanici Read More

Nepoloženi predmeti iz prethodnih godina studiranja

Svi studenti (koji su u statusu obnove i oni koji imaju nepoložene predmete iz ranijih godina studiranja) nisu u obavezi da pohađaju nastavu iz predmeta u školskoj godini 2022/2023 (predmet koji je student ranije odslušao i ima potpis od predmetnog profesora), ali predmeti moraju da budu upisani. Studentima se priznaju sve predispitne obaveze, kao i Read More

Početak nastave za 2022/23

Početak nastave u školskoj 2022/23 za studente prve godine će biti od srede 5.10.2022. godine. Od ponedeljka, 10.10, krenuće nastava i za studente viših godina. Nastava na master studijama će početi još kasnije, da bi se obavio što veći deo upisa pre toga. Nastava će se održavati u redovnom režimu za sve godine, odnosno predmeti Read More