Kontakt

Departman za matematiku i informatiku
Prirodno-matematički fakultet
Univerzitet u Novom Sadu

e-mail: info@dmi.uns.ac.rs

Informacije u vezi sa upisom: upis@dmi.rs

Adresa:
Trg Dositeja Obradovića 4
21000 Novi Sad
Srbija

Telefon: (+381) 21 6350449, 458136

Fax: (+381) 21 6350458

 

Prirodno-matematički fakultet i Departman za matematiku i informatiku se nalaze u okviru kampusa Univerziteta.

Google Maps: link