Veće 09.09.2021.

Na elektronskoj sednici Veća Departmana za matematiku i informatiku održanoj dana 09.09.2021. godine prihvaćene su sledeće teme: diplomski rad Branko Mirnić diplomski rad Ivan Đurović diplomski rad Petar Milinkov diplomski rad Vesna Ribić master rad Ivana Nedeljković master rad Stefan Tutić   Read More

Veće 02.09.2021.

Na sednici Veća Departmana za matematiku i informatiku održanoj dana 02.09.2021. godine prihvaćene su sledeće teme: diplomski rad Milena Damjanović diplomski rad Milica Jović diplomski rad Nemanja Petrušić diplomski rad Nenad Pavićević master rad Adrian Ključik master rad Aleksandra Borzanović master rad Filip Blašković master rad Gavrilo Milićević master rad Ivana Kamdžijaš master rad Ivana Read More

Pozicije za doktorande i istraživače u Nemačkoj

Otvorene su dve pozicije za istraživače ili doktorande u Nemačkoj u okviru istraživačkog centra SFB 1294 (www.sfb1294.de). Detalji se mogu naći preko sledećih linkova: 1. https://www.oemg.ac.at/Jobs/Anzeige3391.html (topic: Bayesian nonparametric statistics and covariate modelling) 2. https://www.oemg.ac.at/Jobs/Anzeige3390.html (topic: model order reduction and Bayesian inverse problems). Rok za prijave je 22. septembar 2021.   Read More

Informacija za studente koji su u statusu obnove i one koji imaju nepoložene predmete iz ranijih godina studiranja

Svi studenti (koji su u statusu obnove i oni koji imaju nepoložene predmete iz ranijih godina studiranja) nisu u obavezi da pohađaju nastavu iz predmeta u školskoj godini 2021/2022 (predmet koji je student ranije odslušao i ima potpis od predmetnog profesora), ali predmeti moraju da budu upisani. Studentima se priznaju sve predispitne obaveze koje su Read More

Novi master studijski program na DMI- počinje era veštačke inteligencije!

Na Konkursu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja za izbor novih master studijskih programa iz oblasti veštačke inteligencije, nagrađen je predlog Departmana za matematiku i informatiku, novosadskog Prirodno-matematičkog fakulteta. Vrlo značajan uslov konkursa je bio da ustanova ima nastavnike i saradnike sa relevantnim kompetencijama za izvođenje nastave, kao i mogućnost da u realizaciji nastave, pored Read More

Drugi upisni rok

Na sajtu fakulteta se može naći dokumentacija o drugom konkursnom roku za upis na studije. Među mestima koja su na raspolaganju za upis su i na nekoliko smera na Departmanu. Prijemni ispit je najavljen za 6. septembar 2021 godine, a prijave su nekoliko dana ranije, 2. i 3. septembra. Read More