Veće 22.11.2021.

Na elektronskoj sednici Veća Departmana za matematiku i informatiku održanoj dana 22.11.2021. godine prihvaćene su sledeće teme: diplomski-prijava Slobodan Babić master rad Filip Bojović master rad Florian Kovačić master rad Milica Koval master rad Milica Milovanović master rad Miloš Rajković master rad Miroslav Majtan master rad Nikola Pujaz   Read More

Veće 25.10.2021.

Na online sednici Veća Departmana za matematiku i informatiku održanoj dana 25.10.2021. godine prihvaćene su sledeće teme: diplomski rad Miloš Lučić diplomski rad Mladen Đoković diplomski rad Vladimir Maćoš master rad Tamara Krivokuća   Read More

Veće 13.10.2021.

Na online sednici Veća Departmana za matematiku i informatiku održanoj dana 13.10.2021. godine prihvaćene su sledeće teme: diplomski rad Ivana Lazić diplomski rad Jelena Štaka diplomski rad Nikola Tatarević master rad Bogdan Zurovac master rad Radosav Mijović Read More

Veće 28.09.2021.

Na online sednici Veća Departmana za matematiku i informatiku održanoj dana 28.09.2021. godine prihvaćene su sledeće teme: diplomski rad Jelena Stojković master rad Dušan Binić master rad Hunor Tot-Bagi master rad Jovan Cvijanović master rad Petra Đuza master rad Krištof Nađđerđ Read More