Veće 22.9.2023.

Na elektronskoj sednici Veća Departmana za matematiku i informatiku održanoj dana 22.9.2023. godine prihvaćene su sledeće teme: završni rad Anastasija Ilić završni rad Ljubica Stevanov završni rad Marija Stuparević master rad Marina Radmanović master rad Anita Barna