Veće 02.03.2021.

Na online sednici Veća Departmana za matematiku i informatiku održanoj dana 02.03.2021. godine prihvaćene su sledeće teme: master rad Anja Jurišić master rad Katarina Gadžurić master rad Marija Vujnović