Pravila i procedure

Sva opšta pravila o studiranju na Prirodno-matematičkom fakultetu se odnose i na studiranje na DMI. Pored toga, specifične odluke o studiranju na DMI se odnose na prijavu teme doktorata: