Vesti

Predavanje profesora Bele Stantića sa Grifit univerziteta, Australija

Zadovoljstvo nam je da najavimo predavanje profesora Bele Stantića sa Grifit univerziteta, Australija (eksperta svetske reputacije u oblastima obrade velikih podataka i veštačke inteligencije) koje će se održati 31. jula 2024. godine, sa početkom u 12 časova u Klubu nastavnika na Departmanu za matematiku i informatiku/Departmanu za fiziku. Naslov predavanja je „How Fine-Tuned Large Language Models and GenerativeAI can Enhance your Teaching Read More

Datum prijemnog ispita

Prijemni ispiti za studije programa matematike i informatike će se održati u petak 28.6.2024. od 9 sati u amfitetatima 1 i 7 na Departmanu za matematiku i informatiku, i u amfiteatrima 1 i 2 na Departmanu za biologiju.   Informacije o svim prijemnim ispitima na Prirodno-matematičkom fakultetu. Takođe se na sajtu fakulteta mogu naći i Read More

Konkurs za posao u 3Bank

3 Banka je u potrazi za novim članom tima u centrali banke u Novom Sadu, u Odeljenju za tržišne rizike, ICAAP i upravljanje portfoliom, koji će svojim veštinama u oblasti matematičkih modela i statističkih predviđanja pomoći da od podataka dođu do infomacija značajnih za procenu rizika. Kako izgleda posao na ovoj poziciji? Imaćeš dosta prilika Read More

Matlab day

MATLAB DAY Rektorat Univerziteta u Novom Sadu, Amfiteatar u prizemlju Petak, 17. maj 2024. godine, 9 časova Obaveštenje iz Rektorata Univerziteta u Novom Sadu: Poštovane koleginice i kolege, Pozivamo vas da prisustvujete događaju MATLAB Day. Na događaju će detaljnije biti predstavljen softverski paket MATLAB, koji značajno olakšava istraživanja u većini naučnih oblasti, a za koji Read More

Javni poziv za izbor u zvanje saradnika praktičara za matematiku i informatiku

Na osnovu člana 29. Pravilnika o načinu i postupku sticanja zvanja i zasnivanja radnog odnosa nastavnika i saradnika Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu broj: 0601-67/19 od 6.3.2023. godine, dekan raspisuje JAVNI POZIV ZA IZBOR U ZVANjE SARADNIKA VAN RADNOG ODNOSA –  SARADNIKA PRAKTIČARA ZA POTREBE REALIZACIJE ŠKOLSKE PRAKSE (NASTAVNI PREDMET: MATEMATIKA i NASTAVNI PREDMET: Read More