Vesti

Sastanak sa studentima u vezi sa upisom na Master akademske studije Primenjena matematika – nauka o podacima (MDS)-Meeting with students regarding enrollment in Master’s academic studies Applied Mathematics – Data Science (MDS)

Obaveštavaju se studenti prve godine master smera Primenjena matematika-nauka o podacima da će uvodni sastanak biti održan online u petak, 6.10., u 10h30. Koordinate za sastanak su niže. We inform the students of the first year of the master study program Applied mathematics – Data science that an introductory meeting will be held online, on Read More

Objavljena monografija D.T.Mihailović, D.Kapor, S.Crvenković, A.Mihailović: Physics of Complex Systems – Discovery in the Age of Goedel (xvi + 185) , CRC Press Taylor & Francis Group, Boca Raton, London, New York (2023)

Obaveštavamo vas da je u izdanju CRC Press Taylor & Francis Group, Boca Raton, London, New York (2023), objavljena monografija: D.T.Mihailović, D.Kapor, S.Crvenković, A.Mihailović: Physics of Complex Systems – Discovery in the Age of Goedel (xvi + 185) , CRC Press Taylor & Francis Group, Boca Raton, London, New York (2023) https://www.routledge.com/Physics-of-Complex-Systems-Discovery-in-the-Age-of-Godel/Mihailovic-Kapor-Crvenkovic-Mihailovic/p/book/9781032228013 Jedan štampani primerak knjige se Read More

Posao u školi

Saobraćajnoj školi  „Pinki“ iz  Novog Sada potrebna je zamena za profesora matematike, puna norma, do povratka kolege/koleginice sa bolovanja. Takodje i 18 posto norme za celu školsku godinu. Studenti zavrsnih godina. Zainteresovani mogu da se jave u Sekretarijat DMI. Read More