Prijemni i upis

U okviru Departmana za matematiku i informatiku postoji više studijskih programa na svim nivoima studija.

Konkurs i uslovi upisa

Aktuelne i važeće informacije o upisu, konkretnim uslovima, kvotama za upis i tekst konkursa možete pronaći na sajtu Prirodno matematičkog fakulteta

www.pmf.uns.ac.rs/studije/upis/

Pripreme za prijemni

Departman tradicionalno organizuje besplatne pripreme za prijemni ispit. Više informacija o tome se može naći na odvojenoj stranici:

Pripreme za prijemni

Matematički smerovi

Više informacija se može naći na sajtu Odseka za matematiku. Konkretno, neki od bitnih linkova:

Informatički smerovi

Više informacija se može naći na sajtu Odseka za informatiku. Konkretno, neki od bitnih linkova: