Imenik

U okviru Departmana postoji veći broj katedri koje se bave specijalizovanim pod oblastima matematike i informatike.

Katedre Odseka za matematiku

Katedre Odseka za informatiku

Alumni