Sekretarijat

MSC ĐURICA SALAMON
Samostalni stručnotehnički saradnik za ostale delatnosti – sekretar Departmana
Soba 12, prizemlje
(021) 4852850, 6350449, 458136
djurica.salamon@dmi.uns.ac.rs

GORDANA IVANOVIĆ
Viši stručnotehnički saradnik za ostale poslove
Soba 11, prizemlje
(021) 4852870, 6350449, 458136
gordana.ivanovic@dmi.uns.ac.rs

NATAŠA KOPRIVICA TEL
Viši stručnotehnički saradnik za ostale poslove
Soba 11, prizemlje
(021) 4852870, 6350449, 458136
natasak@dmi.uns.ac.rs