Gordana Ivanović

Viši stručnotehnički saradnik za ostale poslove

Sekretarijat

kancelarija
DMI&DF, prizemlje, 11
telefon
(485)-2870
e-mail
gordana.ivanovic@dmi.uns.ac.rs
lični sajt