Msc Đurica Salamon

Samostalni stručnotehnički saradnik za ostale delatnosti – sekretar departmana

Sekretarijat

kancelarija
DMI&DF, prizemlje, 12
telefon
(485)-2850
e-mail
djurica.salamon@dmi.uns.ac.rs
lični sajt