Veće 12.01.2022.

Na onlajn sednici Veća Departmana za matematiku i informatiku održanoj dana 12.01.2022. godine prihvaćene su sledeće teme: diplomski-prijava Gorun Milić diplomski rad Maja Bjelanović master rad Albert Koložvari   Read More

Veće 22.11.2021.

Na elektronskoj sednici Veća Departmana za matematiku i informatiku održanoj dana 22.11.2021. godine prihvaćene su sledeće teme: diplomski-prijava Slobodan Babić master rad Filip Bojović master rad Florian Kovačić master rad Milica Koval master rad Milica Milovanović master rad Miloš Rajković master rad Miroslav Majtan master rad Nikola Pujaz   Read More

Veće 25.10.2021.

Na online sednici Veća Departmana za matematiku i informatiku održanoj dana 25.10.2021. godine prihvaćene su sledeće teme: diplomski rad Miloš Lučić diplomski rad Mladen Đoković diplomski rad Vladimir Maćoš master rad Tamara Krivokuća   Read More

Veće 13.10.2021.

Na online sednici Veća Departmana za matematiku i informatiku održanoj dana 13.10.2021. godine prihvaćene su sledeće teme: diplomski rad Ivana Lazić diplomski rad Jelena Štaka diplomski rad Nikola Tatarević master rad Bogdan Zurovac master rad Radosav Mijović Read More

Veće 28.09.2021.

Na online sednici Veća Departmana za matematiku i informatiku održanoj dana 28.09.2021. godine prihvaćene su sledeće teme: diplomski rad Jelena Stojković master rad Dušan Binić master rad Hunor Tot-Bagi master rad Jovan Cvijanović master rad Petra Đuza master rad Krištof Nađđerđ Read More

Veće 14.09.2021.

Na elektronskoj sednici Veća Departmana za matematiku i informatiku održanoj dana 14.09.2021. godine prihvaćene su sledeće teme: diplomski rad Vanja Vulinović master rad Marija Kopanja master rad Miloš Stajić   Read More

Veće 09.09.2021.

Na elektronskoj sednici Veća Departmana za matematiku i informatiku održanoj dana 09.09.2021. godine prihvaćene su sledeće teme: diplomski rad Branko Mirnić diplomski rad Ivan Đurović diplomski rad Petar Milinkov diplomski rad Vesna Ribić master rad Ivana Nedeljković master rad Stefan Tutić   Read More

Veće 02.09.2021.

Na sednici Veća Departmana za matematiku i informatiku održanoj dana 02.09.2021. godine prihvaćene su sledeće teme: diplomski rad Milena Damjanović diplomski rad Milica Jović diplomski rad Nemanja Petrušić diplomski rad Nenad Pavićević master rad Adrian Ključik master rad Aleksandra Borzanović master rad Filip Blašković master rad Gavrilo Milićević master rad Ivana Kamdžijaš master rad Ivana Read More