Veće 21.7.2023.

Na elektronskoj sednici Veća Departmana za matematiku i informatiku održanoj dana 21.7.2023. godine prihvaćene su sledeće teme: diplomski-prijava Aleksandra Romanić master rad Ana Jovanić master rad Davorka Radaković master rad Katarina Zrnkarević master rad Maja Marinković master rad Milica Kolundžija master rad Monika Štrbac master rad Zoran Knežević   Read More

Veće 5.6.2023.

Na sednici Veća Departmana za matematiku i informatiku održanoj dana 5.6.2023. godine prihvaćene su sledeće teme: master rad Branka Zekanović master rad Anastasija Trajanova master rad Nikolina Miholjčić master rad Snežana Kuvalja   Read More

Veće 8.5.2023.

Na sednici Veća Departmana za matematiku i informatiku održanoj dana 8.5.2023. godine prihvaćene su sledeće teme: diplomski rad Božidar Stević master rad Nikolina Trudić master rad Ljubiša Maslarić master rad Jovan Glavonjić master rad Sofija Šebek master rad Uroš Zarić master rad Jelena Dimitrić master rad Aleksa Novković master rad Mirjana Arlović   Read More