Veće 21.7.2023.

Na elektronskoj sednici Veća Departmana za matematiku i informatiku održanoj dana 21.7.2023. godine prihvaćene su sledeće teme: diplomski-prijava Aleksandra Romanić master rad Ana Jovanić master rad Davorka Radaković master rad Katarina Zrnkarević master rad Maja Marinković master rad Milica Kolundžija master rad Monika Štrbac master rad Zoran Knežević  

Veće 12.01.2022.

Na onlajn sednici Veća Departmana za matematiku i informatiku održanoj dana 12.01.2022. godine prihvaćene su sledeće teme: diplomski-prijava Gorun Milić diplomski rad Maja Bjelanović master rad Albert Koložvari  

Veće 22.11.2021.

Na elektronskoj sednici Veća Departmana za matematiku i informatiku održanoj dana 22.11.2021. godine prihvaćene su sledeće teme: diplomski-prijava Slobodan Babić master rad Filip Bojović master rad Florian Kovačić master rad Milica Koval master rad Milica Milovanović master rad Miloš Rajković master rad Miroslav Majtan master rad Nikola Pujaz  

Veće 28.09.2021.

Na online sednici Veća Departmana za matematiku i informatiku održanoj dana 28.09.2021. godine prihvaćene su sledeće teme: diplomski rad Jelena Stojković master rad Dušan Binić master rad Hunor Tot-Bagi master rad Jovan Cvijanović master rad Petra Đuza master rad Krištof Nađđerđ

Veće 22.06.2021.

Na elektronskoj sednici Veća Departmana za matematiku i informatiku održanoj dana 22.06.2021. godine prihvaćene su sledeće teme; diplomski-prijava Nikolina Tučić master rad Dragana Vukašinović master rad Isidora Rapajić master rad Jelena Pavić master rad Mirjana Čivčić master rad Nikolina Kisić master rad Stepan Milošević master rad Tanja Malinović promena teme diplomskog rada Dunja Životin

Veće 02.06.2021.

Na online sednici Veća Departmana za matematiku i informatiku održanoj dana 02.06.2021. godine prihvaćene su sledeće teme; diplomski rad Lazar Trajković diplomski rad Vanja Vulinović master rad Milica Matijević master rad Оlivera Lekić master rad Nikolina Dimitrov