Veće 22.06.2021.

Na elektronskoj sednici Veća Departmana za matematiku i informatiku održanoj dana 22.06.2021. godine prihvaćene su sledeće teme; diplomski-prijava Nikolina Tučić master rad Dragana Vukašinović master rad Isidora Rapajić master rad Jelena Pavić master rad Mirjana Čivčić master rad Nikolina Kisić master rad Stepan Milošević master rad Tanja Malinović promena teme diplomskog rada Dunja Životin

Veće 02.06.2021.

Na online sednici Veća Departmana za matematiku i informatiku održanoj dana 02.06.2021. godine prihvaćene su sledeće teme; diplomski rad Lazar Trajković diplomski rad Vanja Vulinović master rad Milica Matijević master rad Оlivera Lekić master rad Nikolina Dimitrov

Veće 16.12.2020.

Na online sednici Veća Departmana za matematiku i informatiku održanoj dana 16.12.2020. prihvaćene su sledeće teme: diplomski rad Marko Tešić master rad Aleksandra Muratović master rad Dunja Beronja master rad Filip Bojović master rad Gavrilo Milesević master rad Jela Babić master rad Vukašin Crnogorac  

Veće 03.12.2020.

Na online sednici Veća Departmana za matematiku i informatiku održanoj dana 03.12.2020. prihvaćene su sledeće teme: diplomski-prijava Darko Ignjatović diplomski-prijava Marija Arsenović master rad Dušica Matić master rad Duška Zečević master rad Valentina Simić master rad Vuk Jeremić