Veće 22.06.2021.

Na elektronskoj sednici Veća Departmana za matematiku i informatiku održanoj dana 22.06.2021. godine prihvaćene su sledeće teme;

diplomski-prijava Nikolina Tučić

master rad Dragana Vukašinović

master rad Isidora Rapajić

master rad Jelena Pavić

master rad Mirjana Čivčić

master rad Nikolina Kisić

master rad Stepan Milošević

master rad Tanja Malinović

promena teme diplomskog rada Dunja Životin