Veće 5.2.2024.

Na sednici Veća Departmana za matematiku i informatiku održanoj dana 5.2.2024. godine prihvaćene su sledeće teme:

master rad Radosav Pantić

master rad Nataša Misić

master rad Andreja Simić

master rad Bojana Vojvodić

master rad Ivan Šlemender

master rad Jovan Trkulja

master rad Mihailo Milenković

master rad Milica Panić

master rad Nikola Nenadić

master rad Nikola Vetnić

master rad Ognjen Vučković

master rad Stefan Nožinić

master rad Tatjana Bunčić

master rad Vanja Vulinović