Veće 02.09.2021.

Na sednici Veća Departmana za matematiku i informatiku održanoj dana 02.09.2021. godine prihvaćene su sledeće teme:

diplomski rad Milena Damjanović

diplomski rad Milica Jović

diplomski rad Nemanja Petrušić

diplomski rad Nenad Pavićević

master rad Adrian Ključik

master rad Aleksandra Borzanović

master rad Filip Blašković

master rad Gavrilo Milićević

master rad Ivana Kamdžijaš

master rad Ivana Radin

master rad Jelena Pranjić

master rad Jovana Dragičević

master rad Kristina Rančić

master rad Marina Simović

master rad Melania Benjak

master rad Milan Bogić

master rad Miloš Gavrilović

master rad Mladen Molnar

master rad Natalija Ivanović

master rad Nemanja Petrović

master rad Nikola Gava

master rad Novica Petković

master rad Petar Jevđić

master rad Rada Tomić

master rad Sara Dulić

master rad Slavka Kitić

master rad Smilja Rakić

master rad Tamara Petrović

master rad Tatjana Šajtoš