Veće 04.12.2019.

Na elektronskoj sednici Veća Departmana za matematiku i informatiku održanoj dana 04.12.2019.godine  prihvaćene su sledeće teme: