Departman za matematiku i informatiku osnovan je 1963. godine i od tada predstavlja jednu od vodećih nastavnih i naučno-istraživačkih institucija, prvo u oblasti matematike, a zatim i računarstva.


Kroz jedanaest akreditovanih studijskih programa na osnovnim, diplomskim i doktorskim akademskim studijama, nastavni proces je u potpunosti usklađen kako sa zahtevima savremenih profesionalnih izazova, tako i sa najnovijim trendovima naučnih istraživanja.


Na taj način, Departman za matematiku i informatiku danas predstavlja modernu evropsku instituciju, čiji su nastavnici, svršeni studenati, doktoranti i postdoktoranati prisutni i priznati u međunarodnoj naučnoj zajednici.

Prečice


PRECALCULUS 2017

davorkar: 2017-07-21 14:52:33     izmena: 2017-09-26 00:43:22
Po ugledu na američke i evropske univerzitete, i ove godine se za studente matematike, informatike, fizike i hemije Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu organizuje kurs pod nazivom PRECALCULUS. Časovi su beplatni za studente PMF-a. 

Veće 22.09.2017.

gordana.ivanovic: 2017-09-25 12:52:11
Na sednici Veća Departmana za matematiku i informatiku održanoj dana 22.09.2017. godine prihvaćene su sledeće teme: 

Ispiti iz Revizije i Računovodstva

natasak: 2017-09-25 12:14:29
Usmeni ispiti iz Revizije i Računovodstva kod dr Nataše Spahić održaće se u petak, 29.09.u u 16 časova u sali 65

ERASMUS+ KONKURS za stipendiranu mobilnost studenata na Univerzitetu u Ljubljani, Slovenija

vladimir.ciric: 2017-09-25 10:25:40
Univerzitet u Novom Sadu je objavio ERASMUS+ konkurs za stipendiranu mobilnost studenata na Univerzitetu u Ljubljani, Slovenija.

ERASMUS+ KONKURS za stipendiranu mobilnost STUDENATA na Univerzitetu za tehnologiju u Lapenranti, Finska

vladimir.ciric: 2017-09-25 10:22:50
Univerzitet u Novom Sadu je objavio ERASMUS+ konkurs za stipendiranu mobilnost studenata na nivou osnovnih, masterskih i doktorskih studija na Univerzitetu za tehnologiju u Lapenranti, Finska.

ERASMUS+ KONKURS za stipendiranu mobilnost studenata na Univerzitetu u Groningenu, Holandija

tijana.ivanovic: 2017-09-22 12:42:31
Univerzitet u Novom Sadu je objavio ERASMUS+ konkurs za stipendiranu mobilnost studenata na Univerzitetu u Groningenu, Holandija.

ERASMUS+ KONKURS za stipendiranu mobilnost studenata na Politehničkom univerzitetu u Ankoni, Italija

tijana.ivanovic: 2017-09-22 12:35:24
Univerzitet u Novom Sadu je objavio ERASMUS+ konkurs za stipendiranu mobilnost studenata na Politehničkom univerzitetu u Ankoni, Italija.

Raspored časova za zimski semestar 2017/2018 (informatika)

vladimir.ciric: 2017-09-22 08:40:32
Objavljen je raspored časova za zimski semestar 2017/2018 za Informatičke smerove. Obaveštavamo studente da je ovo preliminarna verzija i da su izmene moguće. Ažurirano 22.09.2017