Departman za matematiku i informatiku osnovan je 1963. godine i od tada predstavlja jednu od vodećih nastavnih i naučno-istraživačkih institucija, prvo u oblasti matematike, a zatim i računarstva.


Kroz jedanaest akreditovanih studijskih programa na osnovnim, diplomskim i doktorskim akademskim studijama, nastavni proces je u potpunosti usklađen kako sa zahtevima savremenih profesionalnih izazova, tako i sa najnovijim trendovima naučnih istraživanja.


Na taj način, Departman za matematiku i informatiku danas predstavlja modernu evropsku instituciju, čiji su nastavnici, svršeni studenati, doktoranti i postdoktoranati prisutni i priznati u međunarodnoj naučnoj zajednici.

Prečice


Computer Science 0 - 2016

davorkar: 2016-07-28 23:08:05
I ove školske godine se za studente I godine matematike i informatike Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu organizuje pripremni kurs za lakše praćenje nastave računarstva na Departmanu za matematiku i informatiku. Nastava traje 16 školskih časova, raspoređenih u 4 dana, i izvode je predavači koji već nekoliko godina predaju kako na fakultetu, tako i u srednjoj školi. Časovi su besplatni za studente PMF-a.

Odobren upis na novi master studijski program

vladimir.ciric: 2016-07-22 11:48:18
Na Departmanu za matematiku i informatiku novosadskog PMF-a, upravo su akreditovane dvogodišnje master studije – PRIMENJENA MATEMATIKA – NAUKA O PODACIMA, čija je svrha  obrazovanje stručnjaka primenjene matematike, sa akademskim  zvanjem master matematičar.

Rezultati prijemnog ispita za upis na master studije matematike

gordana.ivanovic: 2016-07-22 10:40:54
Rezultati prijemnog ispita za upis na master studije matematike (MA), primenjenje matematike (MB) i master profesor matematike (MP) :

Precalculus 2016

davorkar: 2016-07-21 22:05:09
Po ugledu na američke i evropske univerzitete, i ove godine se za studente matematike, informatike, fizike i hemije Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu organizuje kurs pod nazivom PRECALCULUS. Časovi su beplatni za studente PMF-a. 

Raspored ispita za septembarski ispitni rok

vladimir.ciric: 2016-07-04 15:00:53     izmena: 2016-07-20 09:47:13
Objavljen je raspored ispita za septembarski ispitni rok na Departmanu za matematiku i informatiku.    Zadnja izmena 20.07.2016.   Raspored ispita za septembarski ispitni rok

Prijemni ispit za upis na master studije

todoric: 2016-07-18 10:58:20
Prijemni ispit za upis na master studije matematike (MA), primenjenje matematike (MB) i master profesor matematike (MP) će se održati u četvrtak, 21. jula u 9 časova u amfiteatru I.

Veće 08.07.2016.

gordana.ivanovic: 2016-07-12 15:02:34
Na sednici Veća Departmana za matematiku i informatiku održane dana 8.07.2016. godine prihvaćene su sledeće teme: 

Drugi termin za završni ispit iz Finansija 2

vladimir.ciric: 2016-07-06 12:08:19
Drugi termin za završni ispit iz Finansija 2 kod prof. Miloša Božovića u julskom roku je 11.7.2016. u 8 časova u učionici 65.