Departman za matematiku i informatiku osnovan je 1963. godine i od tada predstavlja jednu od vodećih nastavnih i naučno-istraživačkih institucija, prvo u oblasti matematike, a zatim i računarstva.


Kroz jedanaest akreditovanih studijskih programa na osnovnim, diplomskim i doktorskim akademskim studijama, nastavni proces je u potpunosti usklađen kako sa zahtevima savremenih profesionalnih izazova, tako i sa najnovijim trendovima naučnih istraživanja.


Na taj način, Departman za matematiku i informatiku danas predstavlja modernu evropsku instituciju, čiji su nastavnici, svršeni studenati, doktoranti i postdoktoranati prisutni i priznati u međunarodnoj naučnoj zajednici.

Prečice


Priprema za VISOKOŠKOLSKU NASTAVU MATEMATIKE I INFORMATIKE

vladimir.ciric: 2016-11-08 08:30:33     izmena: 2017-02-20 23:24:20
Departman za matematiku i informatiku nastavlja sa BESPLATNIM pripremama za fakultetske  prijemne  ispite iz  matematike. Objavljeni su termini za mart.  

Raspored časova za letnji semestar 2017 - Matematički smerovi

vladimir.ciric: 2017-02-17 08:41:24     izmena: 2017-02-20 08:11:50
Objavljen je raspored časova za letnji semestar 2017. godine za matematičke smerove.   Zadnja promena 20.02.2017.    Raspored časova za letnji semestar 2017 (matematika)

Raspored časova za letnji semestar 2017 - Informatički smerovi

vladimir.ciric: 2017-02-13 08:48:03     izmena: 2017-02-17 15:03:28
Objavljen je raspored časova za letnji semestar 2017. godine za informatičke smerove. Zadnja promena 17.02.2017.    Raspored časova za letnji semestar 2017 (informatika)

Nastava iz predmeta Stohastička analiza

gordana.ivanovic: 2017-02-17 13:58:31
Nastava iz predmeta Stohastička analiza kod dr Danijele Rajter Ćirić počinje u ponedeljak,  27.02. 2017. godine.

Softverski praktikum 2

davorkar: 2017-02-16 12:46:02
Pozivaju se svi studenti koji su izabrali predmet Softverski praktikum 2 u letnjem semestru da dođu na uvodno predavanje koje će se održati u ponedeljak 20.2.2017. u 12:15 u učionici 65.

Popravni kolokvijum iz Numeričke analize 1 za smer M4

tamara.barjaktarovic: 2017-01-31 12:15:12
Popravni kolokvijum iz Numeričke analize 1 za M4 smer će biti održan u utorak 7.2.2017. Više informacija...

Veće 30.01.2017.

gordana.ivanovic: 2017-01-31 12:14:57
Na sednici Veća Departmana za matematiku i informatiku održanoj dana 30.01.2017. godine prihvaćene su sledeće teme:

Izborni predmeti na smeru Data Science

gordana.ivanovic: 2017-01-30 15:12:55
U ovom (letnjem) semestru na smeru (MDS) Applied mathematics:Data Science će biti dostupni sledeći izborni predmeti: Vremenske serije, Uvod u digitalnu obradu signala,  Statističke teorije mašinskog učenja i obrade signala, Teorija informacija i mreže.