Departman za matematiku i informatiku osnovan je 1963. godine i od tada predstavlja jednu od vodećih nastavnih i naučno-istraživačkih institucija, prvo u oblasti matematike, a zatim i računarstva.


Kroz jedanaest akreditovanih studijskih programa na osnovnim, diplomskim i doktorskim akademskim studijama, nastavni proces je u potpunosti usklađen kako sa zahtevima savremenih profesionalnih izazova, tako i sa najnovijim trendovima naučnih istraživanja.


Na taj način, Departman za matematiku i informatiku danas predstavlja modernu evropsku instituciju, čiji su nastavnici, svršeni studenati, doktoranti i postdoktoranati prisutni i priznati u međunarodnoj naučnoj zajednici.

Prečice


PRECALCULUS 2017

davorkar: 2017-07-21 14:52:33
Po ugledu na američke i evropske univerzitete, i ove godine se za studente matematike, informatike, fizike i hemije Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu organizuje kurs pod nazivom PRECALCULUS. Časovi su beplatni za studente PMF-a. 

Rezultati prijemnog ispita za upis na master studije matematike

gordana.ivanovic: 2017-07-21 11:25:42
Rezultati prijemnog ispita za upis na master studije matematike održanog dana 20.07.2017 godine..

Prijemni ispit za upis na master studije

gordana.ivanovic: 2017-07-21 10:20:15
Rezultati prijemnog ispita za upis na master studije biće objavljeni do 11h. .Zalbe studenata kreću od 11h ( prizemlje Departmana soba 16).

Konkurs za master studente Matematike i Informatike

todoric: 2017-07-12 11:53:42
Objavljen je konkurs za master studente za izradu master radova na temu istraživanja o očekivanjima privrednika. Detalje možete pogledati u .pdf fajlu unutar obaveštenja.

Veće 06.07.2017.

natasak: 2017-07-10 15:15:17
Na sednici Veća Departmana za matematiku i informatiku održane dana 06.07.2017. godine prihvaćene su sledeće teme:  

Na studijskim programima matematike i informatike ostalo slobodnih budžetskih mesta

davorkar: 2017-06-28 23:40:18     izmena: 2017-07-10 12:52:47
Kako je na studijskim programima matematike i informatike ostalo slobodnih budžetskih mesta za upis studenata, položeni prijemni ispiti iz oblasti matematike sa drugih fakulteta će se priznavati kao da su položeni na PMF-u, pod uslovom da je na prijemnom dobijeno minimum 14 bodova. Potrebno je podneti molbu za upis studentskoj službi zajedno sa potvrdom o osvojenim bodovima sa fakulteta na kome je prijemni položen, najkasnije do 11.7. Spisak potrebnih dokumenata pogledati u .pdf unutar obaveštenja.

Usmeni ispit iz računovodstva i revizije

gordana.ivanovic: 2017-07-07 11:26:43
Usmeni ispiti iz Računovodstva i Revizije u julskom ispitnom roku će se održati 14.07. u 15 h u učionici 63.

Raspored ispita za sve rokove za Matematičke smerove za školsku 2016/2017 godinu

tamara.barjaktarovic: 2016-12-16 08:16:46     izmena: 2017-07-05 12:04:49
Objavljena je nova verzija rasporeda ispita za sve rokove za Matematičke smerove za školsku 2016/2017 godinu. Poslednja izmena 05.07.2017.