Departman za matematiku i informatiku osnovan je 1963. godine i od tada predstavlja jednu od vodećih nastavnih i naučno-istraživačkih institucija, prvo u oblasti matematike, a zatim i računarstva.


Kroz jedanaest akreditovanih studijskih programa na osnovnim, diplomskim i doktorskim akademskim studijama, nastavni proces je u potpunosti usklađen kako sa zahtevima savremenih profesionalnih izazova, tako i sa najnovijim trendovima naučnih istraživanja.


Na taj način, Departman za matematiku i informatiku danas predstavlja modernu evropsku instituciju, čiji su nastavnici, svršeni studenati, doktoranti i postdoktoranati prisutni i priznati u međunarodnoj naučnoj zajednici.

Prečice


Program matematičkih subota za 16. 12.

tijana.ivanovic: 2017-12-14 08:46:48
Raspored predavanja za 16. 12. 10.00. Kristina Ago: Značajne tačke trougla12.00. dr Nebojša Mudrinski: Čevina i Menelajeva teorema

Konkurs za dodelu privremenog smeštaja u Domu za nastavno-naučni podmladak UNS

tijana.ivanovic: 2017-12-14 08:35:46
Objavljen je konkurs za dodelu privremenog smeštaja u Domu za nastavno-naučni podmladak Univerziteta u Novom Sadu broj: 04 - 17/58  оd 12. decembra 2017.Konkurs traje do 26.12.2017.U prilogu se nalazi Konkurs

Rasporedi pismenih ispita za sve rokove za informatičke smerove za školsku 2017/2018

tijana.ivanovic: 2017-12-12 11:38:12
Objavljena je nova verzija rasporeda pismenih ispita za sve rokove za informatičke smerove za školsku 2017/2018

Raspored ispita za sve rokove za matematičke smerove za školsku 2017/18

tijana.ivanovic: 2017-12-11 13:55:02
Objavljena je nova verzija rasporeda ispita za sve rokove za matematičke smerove za školsku 2017/18.

Konkurs za najbolje napisani master rad

natasak: 2017-12-08 12:45:23
Veće Departmana za matematiku i informatiku je na sednici održanoj 6.12.2017. godine donelo odluku da se ustanovi nagrada za najbolje napisani master rad u periodu od 1. novembra 2016. do 1. novembra 2017. godine iz oblasti matematike i najbolje napisani rad iz oblasti informatike. Više informacija...    

Nastava iz predmeta Finansije 2

gordana.ivanovic: 2017-12-07 15:20:55     izmena: 2017-12-08 08:29:42
Nastava za studente MB smera iz predmeta Finansije 2 kod prof. Miloša Božovića održaće se 22.12. 29.12. 12.01. i 19.01. od 15 do 21 h sala 60 na III spratu Departmana.

Veće 06.12.2017.

gordana.ivanovic: 2017-12-07 08:52:59
Na sednici Veća Departmana za matematiku i informatiku održanoj dana 06.12.2017. godine prihvaćene su sledeće teme: 

Raspored kolokvijuma za zimski semestar školske 2017/18

tijana.ivanovic: 2017-12-05 09:34:34
Objavljena je nova verzija rasporeda kolokvijuma za zimski semestar školske 2017/2018 za matematičke smerove.