Departman za matematiku i informatiku osnovan je 1963. godine i od tada predstavlja jednu od vodećih nastavnih i naučno-istraživačkih institucija, prvo u oblasti matematike, a zatim i računarstva.


Kroz devet akreditovanih studijskih programa na osnovnim, diplomskim i doktorskim akademskim studijama, nastavni proces je u potpunosti usklađen kako sa zahtevima savremenih profesionalnih izazova, tako i sa najnovijim trendovima naučnih istraživanja.


Na taj način, Departman za matematiku i informatiku danas predstavlja modernu evropsku instituciju, čiji su nastavnici, svršeni studenati, doktoranti i postdoktoranati prisutni i priznati u međunarodnoj naučnoj zajednici.

Prečice


  • upis

     

    Budući studenti mogu se upisati na neki od sledećih studijskih programa: Studijski programi

     

    Pitanja vezana za pripreme i upis uopšte možete slati na adresu: upis@dmi.rs

Ispit iz Finansija kod profesora dr. Radičić Marka

vladimir.ciric: 2014-08-27 12:03:59
Ispit iz Finansija kod profesora dr. Radičić Marka biće održan 2.9 u 11 časova.

Raspored ispita za septembarski rok

vladimir.ciric: 2014-08-22 12:10:44
Raspored ispita za septembarski rok je modifikovan. Sve izmene označene su crvenom bojom.

Priprema za visokoškolsku nastavu informatike CS0

vladimir.ciric: 2014-08-21 12:52:58
I ove školske godine se za studente I godine matematike i informatike Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu organizuje pripremni kurs za lakše praćenje nastave računarstva na Departmanu za matematiku i informatiku. Nastava traje 16 školskih časova, raspoređenih u 4 dana, i izvode je predavači koji već nekoliko godina predaju kako na fakultetu, tako i u srednjoj školi. Više

Popravni kolokvijumi iz Matematičkih modela u ekonomiji

vladimir.ciric: 2014-08-21 12:41:20
Popravni kolokvijumi iz Matematičkih modela u ekonomiji održaće se 3.9.2014. u 13:00 u A1. Studenti prijavljuju izlazak do 27.8.2014. sa naznakom koji kolokvijum popravljaju na mail milena.kresoja@dmi.uns.ac.rs.

Praktični deo ispita iz Numeričke analize 2

vladimir.ciric: 2014-08-21 12:37:05
Studenti koji izlaze na praktični deo ispita iz Numeričke analize 2 potrebno je da se prijave do 27.8.2014. na mail milena.kresoja@dmi.uns.ac.rs.

Praktični deo ispita iz ekonometrije

vladimir.ciric: 2014-08-20 11:51:10
Praktični deo ispita iz Ekonometrije će se održati u ponedeljak 1.9.2014. u 9:00 u učionici 18 na Fakultetu sporta i fizickog vaspitanja. Studenti prijavljuju izlazak na kolokvijum do 26.8.2014. na mail milena.kresoja@dmi.uns.ac.rs.

Popravni kolokvijum iz Programiranja i numeričke matematike (za studente fizike)

gordana.ivanovic: 2014-08-06 08:37:23
Popravni kolokvijum iz Programiranja i numeričke matematike (za studente fizike) će se održati u ponedeljak, 1.9.2014. u RC 10 od 9h. Studenti prijavljuju izlazak na kolokvijum do 25.8.2014. na mail goran.radojev@dmi.uns.ac.rs, sa naznakom koji/koje kolokvijum(e) popravljaju.

Popravni kolokvijum iz Numeričke analize (za studente I smera)

gordana.ivanovic: 2014-08-06 08:26:36
Popravni kolokvijum iz Numeričke analize (za studente informatike) će se održati u ponedeljak, 1.9.2014. u RC 10 od 9h. Studenti prijavljuju izlazak na kolokvijum do 25.8.2014. na mail goran.radojev@dmi.uns.ac.rs, sa naznakom koji/koje kolokvijum(e) popravljaju.