Departman za matematiku i informatiku osnovan je 1963. godine i od tada predstavlja jednu od vodećih nastavnih i naučno-istraživačkih institucija, prvo u oblasti matematike, a zatim i računarstva.


Kroz jedanaest akreditovanih studijskih programa na osnovnim, diplomskim i doktorskim akademskim studijama, nastavni proces je u potpunosti usklađen kako sa zahtevima savremenih profesionalnih izazova, tako i sa najnovijim trendovima naučnih istraživanja.


Na taj način, Departman za matematiku i informatiku danas predstavlja modernu evropsku instituciju, čiji su nastavnici, svršeni studenati, doktoranti i postdoktoranati prisutni i priznati u međunarodnoj naučnoj zajednici.

Prečice


Nova verzija rasporeda ispita za matematičke smerove

tijana.ivanovic: 2018-04-04 14:57:05     izmena: 2018-12-04 15:09:24
Izašla je nova verzija rasporeda ispita za matematičke smerove.  

Veće 30.11.2018.

tijana.ivanovic: 2018-12-03 11:31:55
Na sednici Veća Departmana za matematiku i informatiku održanoj dana 30.11.2018. godine prihvaćene su sledeće teme:

Pozitivno iskustvo gostujuće studentkinje na master studijama primenjene matematike

vladimir.ciric: 2018-11-30 11:40:30
Drago nam je da se gostujući studenti kao što je Greta, sa razmene na našem fakultetu u svoje domovine vraćaju sa ovako sjajnim utiscima.

Nova verzija rasporeda kolokvijuma za zimski semestar 2018/2019.

todoric: 2018-11-14 09:52:15     izmena: 2018-11-28 07:55:40
Objavljena je nova verzija rasporeda kolokvijuma za zimski semestar školske 2018/2019 za matematičke i informatičke smerove. Poslednja izmena 28.11.2018.  

Decembarski apsolventski ispitni rok

vladimir.ciric: 2018-11-27 12:23:27
Decembarski apsolventski ispitni rok, za studente koji studiraju po planu 2005. i ranije, održaće se u subotu 1. decembra 2018. godine u 9 h u amfiteatru 1 na DMI. Student je obavezan da prijavi mejlom predmetnom nastavniku da će izaći na pismeni deo ispita.

Kick off meeting of Erasmus+ project Interdisciplinary short cycle programs in public policy making and analysis (PPMA)

vladimir.ciric: 2018-11-21 11:08:45
The kick-off meeting of Erasmus+ project Interdisciplinary short cycle programs in public policy making and analysis (PPMA) will be held at the University of Novi Sad, Serbia on 29-30 November 2018.

Pripreme za prijemni iz matematike i informatike - Ciklus I

vladimir.ciric: 2018-11-19 11:56:41
Prirodno-matematički fakultet u Novom Sadu Departman za matematiku i informatiku organizuje pripremu za: VISOKOŠKOLSKU NASTAVU MATEMATIKE I INFORMATIKE za buduće studente matematike i informatike.

BIGMATH PHD positions

tamara.barjaktarovic: 2018-11-13 11:42:08
7 open PhD positions are available in the framework of the Marie Curie EID (European Industrial Doctorate) BIGMATH – “Big Data Challenges for Mathematics”, at Università degli Studi di Milano (Italy), TU Eindhoven (The Netherlands), IST Lisbon University (Portugal), Faculty of Sciences University of Novi Sad (Serbia). The PhD students will spend at least 18 months in an industry in a country different from the enrollment center. Applicants to each position must have not spent more than 12 months in the last 3 years in the country of the recruting center. Salaries comply with  the EU Marie Skłodowska-Curie Actions-ITN general standards.