Departman za matematiku i informatiku osnovan je 1963. godine i od tada predstavlja jednu od vodećih nastavnih i naučno-istraživačkih institucija, prvo u oblasti matematike, a zatim i računarstva.


Kroz jedanaest akreditovanih studijskih programa na osnovnim, diplomskim i doktorskim akademskim studijama, nastavni proces je u potpunosti usklađen kako sa zahtevima savremenih profesionalnih izazova, tako i sa najnovijim trendovima naučnih istraživanja.


Na taj način, Departman za matematiku i informatiku danas predstavlja modernu evropsku instituciju, čiji su nastavnici, svršeni studenati, doktoranti i postdoktoranati prisutni i priznati u međunarodnoj naučnoj zajednici.

Prečice


Rezultati prijemnog ispita za upis na master studije matematike

gordana.ivanovic: 2018-07-19 08:28:19
Rezultati prijemnog ispita za upis na master studije matematike održanog dana 18.07. 2018. godine.

Prijemni ispit za upis na master studije

gordana.ivanovic: 2018-06-12 08:27:05     izmena: 2018-07-09 14:17:06
Prijemni ispit za upis na master studije matematike (MA) i primenjenje matematike (MB)) će se održati u sredu, 18. jula u 10 časova u amfiteatrima I i V. Prijave kandidata za upis na master studije primaće se do 16.07.2018. godine.Obrazac mozete predati u sekretarijat Departmana soba 11.

Završni deo ispita iz Distributed Optimization with Applications

tamara.barjaktarovic: 2018-07-06 10:47:13
Završni deo ispita iz Distributed Optimization with Applications u julskom roku će biti održan u utorak 10.7. u 11h, sala 64.

Ispit iz Istorije matematike u julskom roku

tijana.ivanovic: 2018-07-03 10:38:59
U julskom ispitnom roku ispit iz predmeta Istorija matematike će se održati 06.07.2018. (petak) u 10h u sali 65...

Veće 29.06.2018.

gordana.ivanovic: 2018-07-02 15:05:09
Na sednici Veća Departmana za matematiku i informatiku održanoj dana 29.06.2018. godine prihvaćene su sledeće teme: 

UPUTSTVO ZA UPIS NA STUDIJSKE PROGRAME RAČUNARSKE NAUKE I INFORMACIONE TEHNOLOGIJE U JUNSKOM ROKU 2018. GODINE

todoric: 2018-07-02 12:46:58
Ovo uputstvo se odnosi samo na ovaj upisni rok i konstatno se poziva na postojeće rang liste za studijske programe Računarske nauke i Informacione tehnologije. Ukoliko dođe do izmena ovih rang lista i napomene iz uputstva treba prilagoditi tim izmenama. 

Uputstvo za priznavanje prijemnog ispita sa drugih fakulteta

todoric: 2018-07-02 11:46:25
Uputstvo za kandidate koji su položili prijemni ispit na drugom fakultetu, a žele da im se bodovi priznaju na Departmanu za matematiku i informatiku na PMF-u.

Veće 26.06.2018.

gordana.ivanovic: 2018-06-27 11:29:57
Na elektronskoj sednici Veća Departmana za matematiku i informatiku održanoj dana 26.06.2018. godine prihvaćene su sledeće teme: