Departman za matematiku i informatiku osnovan je 1963. godine i od tada predstavlja jednu od vodećih nastavnih i naučno-istraživačkih institucija, prvo u oblasti matematike, a zatim i računarstva.


Kroz jedanaest akreditovanih studijskih programa na osnovnim, diplomskim i doktorskim akademskim studijama, nastavni proces je u potpunosti usklađen kako sa zahtevima savremenih profesionalnih izazova, tako i sa najnovijim trendovima naučnih istraživanja.


Na taj način, Departman za matematiku i informatiku danas predstavlja modernu evropsku instituciju, čiji su nastavnici, svršeni studenati, doktoranti i postdoktoranati prisutni i priznati u međunarodnoj naučnoj zajednici.

Prečice


predmeti Inženjerstvo zahteva; Privatnost , etika i društvena odgovornost; Metodika informatike i Metodika programiranja

vladimir.ciric: 2018-10-17 10:35:54
Studenti koji slušaju predmete: Inženjerstvo zahteva; Privatnost , etika i društvena odgovornost; Metodika informatike i Metodika programiranja kod prof. Mirjane Ivanović   -  inicijalni sastanak, i dogovor oko organizacije nastave iz ovih predmeta, biće održan u ponedeljak 22.10. u 12 sati u učionici 2, Računski centar na III spratu Departmana. 

predmet Konstrukcija kompajlera

vladimir.ciric: 2018-10-17 10:33:09
Studenti koji slušaju predmet Konstrukcija kompajlera kod prof. Mirjane Ivanović   - nastava iz ovog predmeta počinje u petak 19.10. prema rasporedu od 14-17 u sali 64.

Nastava iz predmeta Stohastic processes

gordana.ivanovic: 2018-10-17 08:21:11
U četvrtak, 18.10. predavanja iz predmeta Stohastic processes na studijskom programu MDS neće biti održana jer je tog dana upis na budžet za master studente DMI.

Sastanak studenata MDS smera

todoric: 2018-10-16 12:05:18
Sastanak studenata MDS smera sa rukovodiocem studijskog programa biće održan u sredu 17.10.2018. u 15:00h, u sali RC1.

Sastanak studenata MB smera

tijana.ivanovic: 2018-10-15 14:43:47
Sastanak studenata MB smera (svi sa rang liste I i II godina) sa rukovodiocem studijskog programa biće održan u sredu 17.10.2018. u 13:30h u sali 15. 

Nastava iz predmeta Razvojna i pedagoška psihologija

vladimir.ciric: 2018-10-15 07:49:02
Nastava iz predmeta Razvojna i pedagoška psihologija kod dr Tamare Jovanović će biti održavana utorkom od 18-21h u Amfiteatru 1.

Konačna rang lista za upis na master i doktorske studije matematike i informatike

gordana.ivanovic: 2018-10-12 14:29:12
Konačna rang lista za upis na master  i doktorske studije matematike i informatike:

Veće 09.10.2018.

tijana.ivanovic: 2018-10-12 10:21:38
Na sednici Veća Departmana za matematiku i informatiku održanoj dana 09.10.2018. godine prihvaćene su sledeće teme: