Departman za matematiku i informatiku osnovan je 1963. godine i od tada predstavlja jednu od vodećih nastavnih i naučno-istraživačkih institucija, prvo u oblasti matematike, a zatim i računarstva.


Kroz jedanaest akreditovanih studijskih programa na osnovnim, diplomskim i doktorskim akademskim studijama, nastavni proces je u potpunosti usklađen kako sa zahtevima savremenih profesionalnih izazova, tako i sa najnovijim trendovima naučnih istraživanja.


Na taj način, Departman za matematiku i informatiku danas predstavlja modernu evropsku instituciju, čiji su nastavnici, svršeni studenati, doktoranti i postdoktoranati prisutni i priznati u međunarodnoj naučnoj zajednici.

Prečice


Ispit iz Istorije matematike

vladimir.ciric: 2017-06-22 08:28:41
Ispit iz Istorije matematike kod profesora Đure Paunića, će biti održan u sredu, 28. juna, u 9 h.

Raspored ispita za sve rokove za Matematičke smerove za školsku 2016/2017 godinu

tamara.barjaktarovic: 2016-12-16 08:16:46     izmena: 2017-06-21 12:29:33
Objavljena je nova verzija rasporeda ispita za sve rokove za Matematičke smerove za školsku 2016/2017 godinu. Poslednja izmena 21.06.2017.

Usmeni iz Numeričke analize 1

tijana.ivanovic: 2017-06-19 13:29:16
Usmeni ispit iz Numeričke analize1 za M4 smer u julskom roku će biti održan 05.07.2017. u 10h, sala 61.

Julski ispitni rok za studente koji studiraju po planu 2005. i ranije

todoric: 2017-06-19 11:41:22
Ispit za studente koji studiraju po planu 2005. i ranije će se u julskom ispitnom roku održati u ponedeljak 3. jula 2017. godine u 17.00 časova u Amfiteatru 1 na DMI. Student je obavezan da prijavi mailom predmetnom nastavniku da će izaći na pismeni deo ispita.

Portal za elektronsku prijavu na konkurs za upis na prvu godinu

todoric: 2017-06-15 13:57:12
Danas je pušten u rad portal za elektronsku prijavu na konkurs za upis na prvu godinu.

Priprema za VISOKOŠKOLSKU NASTAVU MATEMATIKE I INFORMATIKE

vladimir.ciric: 2016-11-08 08:30:33     izmena: 2017-06-14 23:15:12
Departman za matematiku i informatiku nastavlja sa BESPLATNIM pripremama za fakultetske  prijemne  ispite iz  matematike. Objavljeni su termini nastave u III ciklusu u junu.  

Veće 08.06.2017.

gordana.ivanovic: 2017-06-09 13:16:31
Na sednici Veća Departmana za matematiku i informatiku održanoj dana 8.06.2017. godine prihvaćene su sledeće teme:

Dodela stipendija studentima iz Republike Srbije

vladimir.ciric: 2017-06-07 12:08:40
Ambasada Republike Srbije u Varšavi dostavila je Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja informaciju o dodeli stipendija studentima iz Republike Srbije, za studiranje na Visokoj školi za biznis u Dombrovi Gurnjičej, Republika Poljska.   Stipendija obuhvata besplatno studiranje i iznos od 320 evra mesečno tokom studija, na sledećim smerovima: menadžment, međunarodni odnosi i informatika.