Departman za matematiku i informatiku osnovan je 1963. godine i od tada predstavlja jednu od vodećih nastavnih i naučno-istraživačkih institucija, prvo u oblasti matematike, a zatim i računarstva.


Kroz jedanaest akreditovanih studijskih programa na osnovnim, diplomskim i doktorskim akademskim studijama, nastavni proces je u potpunosti usklađen kako sa zahtevima savremenih profesionalnih izazova, tako i sa najnovijim trendovima naučnih istraživanja.


Na taj način, Departman za matematiku i informatiku danas predstavlja modernu evropsku instituciju, čiji su nastavnici, svršeni studenati, doktoranti i postdoktoranati prisutni i priznati u međunarodnoj naučnoj zajednici.

Prečice


Praksa u EIPIXu

vladimir.ciric: 2016-06-24 13:42:29
Zvanično je otvoren konkurs za programersku praksu u EIPIXu.

Ispit iz Istorije matematike

vladimir.ciric: 2016-06-24 13:20:31
Ispit iz istorije matematike biće održan 4.7. u 10h.

ERASMUS + PRODUŽEN KONKURS ZA STUDENTSKU MOBILNOST NA UNIVERZITETU U MILANU

todoric: 2016-06-23 13:06:05
ERASMUS + PRODUŽEN KONKURS ZA STUDENTSKU MOBILNOST NA UNIVERZITETU U MILANU Za studente PMF-a, na nivou master studija, za oblast: 061 ICT Krajnji rok za podnošenje prijava je 30. jun 2016. godine do 16 časova.

Stručna praksa u kompaniji TIAC

todoric: 2016-06-20 08:38:59     izmena: 2016-06-22 10:21:15
Primarna vizija kompanije TIAC je posvećenost u potrazi najbolje inženjerske prakse i metode metoda za razvoj visoko kvalitetnog softvera u pružanju usluga za naše klijente. Podsticanje dobre i blisku komunikacije sa našim klijentima je ključ uspeha u upravljanju uzajamnog razumevanja i poverenja. TIAC je firma sa jakim timom sposobna da ispuni visoke zahteve u razvoju softvera i poslovnog outsourcing-a.

Usmeni ispiti kod prof Natase Spahic

natasak: 2016-06-20 12:50:28
Usmeni ispiti kod prof.Nataše Spahić biće održani 05.07.2016. u 17h u učionici 65

ERASMUS+ TREĆI POZIV ZA STUDENTSKU MOBILNOST: HAEN, ŠPANIJA (SAMO ZA STUDENTE INFORMATIKE)

natasak: 2016-06-20 08:11:34
Otvoren je treći poziv za stipendiranu studentsku mobilnost u Španiji na Univerzitetu u Haenu, za studente osnovnih studija informatike. Više informacija...

Termin za završni ispit koji se polaže pismeno u julskom ispitnom roku

tamara.barjaktarovic: 2016-06-17 11:14:02
Termin za završni ispit koji se polaže pismeno u julskom ispitnom roku je u subotu 2. jula 2016. godine u 14.00 časova u Amfiteatru 1 na DMI.

Ispit za studente koji studiraju po planu iz 2005.

tamara.barjaktarovic: 2016-06-17 11:11:42
Ispit za studente koji studiraju po planu 2005. i ranije će se u julskom ispitnom roku održati u subotu 2. jula 2016. godine u 14.00 časova u Amfiteatru 1 na DMI. Student je obavezan da prijavi mailom predmetnom nastavniku da će izaći na pismeni deo ispita.