Departman za matematiku i informatiku osnovan je 1963. godine i od tada predstavlja jednu od vodećih nastavnih i naučno-istraživačkih institucija, prvo u oblasti matematike, a zatim i računarstva.


Kroz jedanaest akreditovanih studijskih programa na osnovnim, diplomskim i doktorskim akademskim studijama, nastavni proces je u potpunosti usklađen kako sa zahtevima savremenih profesionalnih izazova, tako i sa najnovijim trendovima naučnih istraživanja.


Na taj način, Departman za matematiku i informatiku danas predstavlja modernu evropsku instituciju, čiji su nastavnici, svršeni studenati, doktoranti i postdoktoranati prisutni i priznati u međunarodnoj naučnoj zajednici.

Prečice


Nastava Sociologije

vladimir.ciric: 2017-02-24 13:54:44
Nastava iz predmeta Sociologija kod dr Marka Škorića održava se četvrtkom od 11-13 (GIS 2, Plava zgrada, 1.sprat) Informacija se nalazi na sajtu: http://www.dgt.uns.ac.rs/raspored_letnji_2017.pdf

Raspored časova za letnji semestar 2017 - Informatički smerovi

vladimir.ciric: 2017-02-13 08:48:03     izmena: 2017-02-24 08:18:38
Objavljen je raspored časova za letnji semestar 2017. godine za informatičke smerove. Zadnja promena 24.02.2017.    Raspored časova za letnji semestar 2017 (informatika)

UVODNA PREDAVANJA IZ PREDMETA PATTERN RECOGNITION AND MACHINE LEARNING I

natasak: 2017-02-21 14:43:00
Uvodna predavanja iz predmeta Pattern Recognition and Machine Learning iIntroduction to Image Processing održaće se u četvrtak 23.2. 13-15h u učionici RC1. Više informacija...

Priprema za VISOKOŠKOLSKU NASTAVU MATEMATIKE I INFORMATIKE

vladimir.ciric: 2016-11-08 08:30:33     izmena: 2017-02-20 23:24:20
Departman za matematiku i informatiku nastavlja sa BESPLATNIM pripremama za fakultetske  prijemne  ispite iz  matematike. Objavljeni su termini za mart.  

Raspored časova za letnji semestar 2017 - Matematički smerovi

vladimir.ciric: 2017-02-17 08:41:24     izmena: 2017-02-20 08:11:50
Objavljen je raspored časova za letnji semestar 2017. godine za matematičke smerove.   Zadnja promena 20.02.2017.    Raspored časova za letnji semestar 2017 (matematika)

Nastava iz predmeta Stohastička analiza

gordana.ivanovic: 2017-02-17 13:58:31
Nastava iz predmeta Stohastička analiza kod dr Danijele Rajter Ćirić počinje u ponedeljak,  27.02. 2017. godine.

Softverski praktikum 2

davorkar: 2017-02-16 12:46:02
Pozivaju se svi studenti koji su izabrali predmet Softverski praktikum 2 u letnjem semestru da dođu na uvodno predavanje koje će se održati u ponedeljak 20.2.2017. u 12:15 u učionici 65.

Popravni kolokvijum iz Numeričke analize 1 za smer M4

tamara.barjaktarovic: 2017-01-31 12:15:12
Popravni kolokvijum iz Numeričke analize 1 za M4 smer će biti održan u utorak 7.2.2017. Više informacija...