Departman za matematiku i informatiku osnovan je 1963. godine i od tada predstavlja jednu od vodećih nastavnih i naučno-istraživačkih institucija, prvo u oblasti matematike, a zatim i računarstva.


Kroz jedanaest akreditovanih studijskih programa na osnovnim, diplomskim i doktorskim akademskim studijama, nastavni proces je u potpunosti usklađen kako sa zahtevima savremenih profesionalnih izazova, tako i sa najnovijim trendovima naučnih istraživanja.


Na taj način, Departman za matematiku i informatiku danas predstavlja modernu evropsku instituciju, čiji su nastavnici, svršeni studenati, doktoranti i postdoktoranati prisutni i priznati u međunarodnoj naučnoj zajednici.

Prečice


Uskoči u more podataka i kreiraj rešenje zadatka na predstojećem IBM Datathonu

tamara.barjaktarovic: 2019-08-23 08:41:56
Ovog septembra, Institut savremenih nauka u saradnji sa kompanijom IBM i Nelt organizuje IBM Datathon. Više informacija...

Ponuda za posao u Srednjoj poljoprivrednoj školi

tijana.ivanovic: 2019-08-22 14:33:25
Obaveštavamo zainteresovane studente matematike o aktualnoj ponudi za posao u Srednjoj poljoprivrednoj školi za posao profesora matematike...

Nova verzija rasporeda pismenih ispita za matematičke smerove

todoric: 2019-01-18 14:30:07     izmena: 2019-08-22 11:21:09
Objavljena je nova verzija rasporeda pismenih ispita za matematičke smerove. Poslednja izmena 22.8.2019.    

Nova verzija rasporeda pismenih ispita za matematičke i informatičke smerove

tamara.barjaktarovic: 2019-08-14 12:51:04     izmena: 2019-08-16 11:09:50
Objavljena je nova verzija pismenih ispita za matematičke i informatičke smerove. Poslednja verzija 14.8.2019.

PRECALCULUS 2019

davorkar: 2019-08-12 16:04:10     izmena: 2019-08-13 11:09:13
Po ugledu na američke i evropske univerzitete, i ove godine se za studente Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu organizuje kurs pod nazivom PRECALCULUS. To je obrada izabranih tema iz srednjoškolske matematike, koje svaki brucoš mora znati ako želi da uspešno prati nastavu matematike na prvoj godini fakulteta.

Priprema za visokoškolsku nastavu informatike (CS0)

davorkar: 2019-08-12 01:54:58
Departman za matematiku i informatiku organizuje nastavu predviđenu za studente I godine matematike i informatike Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu, a cilj je lakše praćenje nastave računarstva na ovom Departmanu. Ovaj vid nastave je poznat i po alternativnom nazivu Computer Science 0 (CS0).

BIGMATH minisymposium at International Congress on Industrial and Applied Mathematics.

todoric: 2019-07-30 08:13:32
BIGMATH is an EU-funded Ph.D. program for early-career mathematicians with the theoretical and practical skills necessary to address the computational challenges that accompany the big-data era. Popular research topics include optimization, statistics, and large-scale linear algebra, all of which are relevant to machine learning techniques and the effective creation of data-driven products. During a scientific session at the 9th International Congress on Industrial and Applied Mathematics, which took place this week in Valencia, Spain, Filipa Valdeira, Stevo Racković, and Rongjiao Ji presented projects that utilized big data techniques to reconstruct the human face. Applications ranged from medical imaging to digital animation. 

Objavljene su preliminarne rang liste

davorkar: 2019-07-03 21:16:53     izmena: 2019-07-04 06:47:25
Objavljene su preliminarne rang liste na ePMF portalu, kao i raspored upisa primljenih kandidata.