Departman za matematiku i informatiku osnovan je 1963. godine i od tada predstavlja jednu od vodećih nastavnih i naučno-istraživačkih institucija, prvo u oblasti matematike, a zatim i računarstva.


Kroz jedanaest akreditovanih studijskih programa na osnovnim, diplomskim i doktorskim akademskim studijama, nastavni proces je u potpunosti usklađen kako sa zahtevima savremenih profesionalnih izazova, tako i sa najnovijim trendovima naučnih istraživanja.


Na taj način, Departman za matematiku i informatiku danas predstavlja modernu evropsku instituciju, čiji su nastavnici, svršeni studenati, doktoranti i postdoktoranati prisutni i priznati u međunarodnoj naučnoj zajednici.

Prečice


Raspored časova za letnji semestar 2015/2016

davorkar: 2016-02-12 15:40:41
Objavljen je raspored časova za letnji semestar 2015/2016. godine. Zadnja promena 12.2.2016.

Najbolje napisan master rad iz oblasti Informatike

natasak: 2016-02-10 12:07:55
Na sednici Veća Departmana održanoj dana 09.02.2016. godine za najbolje napisan master rad iz oblasti Informatike u školskoj 2014/2015. godini odabran je master rad pod naslovom „Testiranje softvera pomoću beleženja korisničkog unosa sa primenom u oblasti video igara“ kandidata Mitra Stjepčevića

ERAZMUS+ Drugi poziv za stipendiranu studentsku mobilnost na Univerzitetu Midlseks, Velika Britanija

tamara.barjaktarovic: 2016-02-10 11:05:11
Konkurs je otvoren za studente Prirodno-matematičkog fakulteta, Departmana za matematiku i informatiku i Departmana za biologiju i ekologiju. Više informacija...

ERASMUS+ MOBILNOST ZA STUDENTE, AVEIRO, PORTUGALIJA

natasak: 2016-02-03 12:25:54
Objavljen je konkurs za mobilnost studenata matematike (oblast 0541 – Mathematics) i informatike (oblast 061 - ICTs) za master i doktorske studije, u okviru ERASMUS+ programa, za univerzitet u Aveiru, Portugalija. više informacija...

Usmeni ispit iz Računovodstva

natasak: 2016-02-01 10:09:59
Usmeni ispit iz predmeta Računovodstvo će se održati 08.02.2016. u sali 61 sa početkom u 9h

Pripreme za fakultetske prijemne ispite iz matematike

davorkar: 2015-11-17 17:51:11     izmena: 2016-01-27 16:46:36
Departman za matematiku i informatiku nastavlja sa BESPLATNIM pripremama za fakultetske  prijemne  ispite iz  matematike u subotu, 30. januara  2016. godine, od 10 do 14 časova.  

Raspored ispita za januarsko-februarski ispitni rok

davorkar: 2015-12-21 13:07:31     izmena: 2016-01-27 16:46:03
Objavljen je raspored ispita za januarsko-februarski ispitni rok na Departmanu za matematiku i informatiku. Zadnja izmena 27.1.2016.

Nastava iz predmeta Teorija osiguranja

natasak: 2016-01-20 13:14:50
Ove školske godine u letnjem semestru neće se izvoditi nastava iz predmeta Teorija osiguranja. Taj izborni predmet studenti ne mogu da biraju.