Departman za matematiku i informatiku osnovan je 1963. godine i od tada predstavlja jednu od vodećih nastavnih i naučno-istraživačkih institucija, prvo u oblasti matematike, a zatim i računarstva.


Kroz jedanaest akreditovanih studijskih programa na osnovnim, diplomskim i doktorskim akademskim studijama, nastavni proces je u potpunosti usklađen kako sa zahtevima savremenih profesionalnih izazova, tako i sa najnovijim trendovima naučnih istraživanja.


Na taj način, Departman za matematiku i informatiku danas predstavlja modernu evropsku instituciju, čiji su nastavnici, svršeni studenati, doktoranti i postdoktoranati prisutni i priznati u međunarodnoj naučnoj zajednici.

Prečice


Rasporedi pismenih ispita u januarskom roku za matematičke i informatičke smerove

vladimir.ciric: 2019-11-19 16:13:41
Objavljeni su rasporedi pismenih ispita u januarskom roku za matematičke i informatičke smerove.  

Veće 15.11.2019.

tijana.ivanovic: 2019-11-18 10:10:06
Na sednici Veca Departmana za matematiku i informatiku održanoj dana 15.11.2019.godine prihvacene su sledece teme:  

Veće 07.11.2019.

tijana.ivanovic: 2019-11-18 10:08:14
Na sednici Veca Departmana za matematiku i informatiku održanoj dana 07.11.2019.godine prihvacene su sledece teme:  

Čestitke našim studentima na uspehu u takmičenju u programiranju

doni.pracner: 2019-11-14 01:56:16
Studenti prve godine informatike Nikola Pešić, Renea Mošo i Dejan Gjer su kao ekipa "Skočko" na takmičenju "Catalysts Coding Contest" (https://codingcontest.org/) ostvarili najbolji rezultat od svih ekipa iz Srbije.

Raspored kolokvijuma u zimskom semestru za matematičke i informatičke smerove

tamara.barjaktarovic: 2019-11-13 11:13:30
Objavljen je raspored kolokvijuma u zimskom semestru za matematičke i informatičke smerove. 

Pripreme za prijemni iz matematike i informatike I ciklus

todoric: 2019-11-08 12:59:14
Prirodno-matematički fakultet u Novom Sadu, Departman za matematiku i informatiku organizuje I ciklus priprema za prijemni iz matematike i informatike za  buduće studente matematike  i informatike.

Veće 25.10.2019.

tijana.ivanovic: 2019-11-05 11:21:15
Na elektronskoj sednici Veca Departmana za matematiku i informatiku održanoj dana 25.10.2019. godine prihvacene su sledece teme:  

Veće 10.10.2019.

tijana.ivanovic: 2019-11-05 11:19:19
Na sednici Veca Departmana za matematiku i informatiku održanoj dana 10.10.2019.godine prihvacene su sledece teme: