Departman za matematiku i informatiku osnovan je 1963. godine i od tada predstavlja jednu od vodećih nastavnih i naučno-istraživačkih institucija, prvo u oblasti matematike, a zatim i računarstva.


Kroz jedanaest akreditovanih studijskih programa na osnovnim, diplomskim i doktorskim akademskim studijama, nastavni proces je u potpunosti usklađen kako sa zahtevima savremenih profesionalnih izazova, tako i sa najnovijim trendovima naučnih istraživanja.


Na taj način, Departman za matematiku i informatiku danas predstavlja modernu evropsku instituciju, čiji su nastavnici, svršeni studenati, doktoranti i postdoktoranati prisutni i priznati u međunarodnoj naučnoj zajednici.

Prečice


Veće15.01.2020.

gordana.ivanovic: 2020-01-17 13:37:14
Na sednici Veca Departmana za matematiku i informatiku održanoj dana 15.1.2020. prihvaćene su sledeće teme:

Besplatne pripreme za prijemni ispit iz MATEMATIKE

tamara.barjaktarovic: 2020-01-17 13:31:17
Departman za matematiku i informatiku, Prirodno-matematički fakultet  u Novom Sadu, organizuje II ciklus  pripreme  za prijemni ispit iz MATEMATIKE za  buduće studente matematike, informatike i fizike. Više informacija...        

Bigmath Advanced Course 4: Large scale and distributed optimization

tamara.barjaktarovic: 2020-01-17 11:22:29
Jedinstvena prilika za matematičare! U zgradi Rektorata Univerziteta u Novom Sadu, od 27. do 31. januara 2020. održava se kurs pod naslovom: Bigmath Advanced Course 4: Large scale and distributed optimization. Više informacija...  

Raspored pismenih ispita za matematičke smerove za školsku 19/20 godinu

tamara.barjaktarovic: 2020-01-16 14:07:11
Objavljena je nova verzija rasporeda pismenih ispita za matematičke smerove za školsku 19/20 godinu.

Mini studentski seminar iz Logike povodom Svetskog Dana Logike, 14. januara 2020.

tamara.barjaktarovic: 2020-01-14 10:09:59
Pozivamo vas na Mini studentski seminar iz Logike povodom Svetskog Dana Logike, 14. januara 2020. Više informacija...

Rasporedi ispita za školsku godinu 19/20 za matematičke i informatičke smerove

vladimir.ciric: 2019-11-19 16:13:41     izmena: 2019-12-27 13:21:35
Objavljeni su rasporedi  ispita za školsku godinu 19/20 za matematičke i informatičke smerove.   Poslednja izmena 27.12.2019.

Spisak studenata I i III godine za sistematske preglede za školsku 2019/2020. godinu

tijana.ivanovic: 2019-12-24 09:44:30     izmena: 2019-12-25 10:47:25
Obavezni sistematski pregledi za studente I i  III godine našeg Departmana obaviće se u periodu od 10.02. - 14.02.2020. i od 02.03. - 06.03.2020. godine. Više....  

Veće 04.12.2019.

gordana.ivanovic: 2019-12-18 14:14:52
Na elektronskoj sednici Veca Departmana za matematiku i informatiku održanoj dana 04.12.2019. godine prihvaećene su sledeće teme: