Departman za matematiku i informatiku osnovan je 1963. godine i od tada predstavlja jednu od vodećih nastavnih i naučno-istraživačkih institucija, prvo u oblasti matematike, a zatim i računarstva.


Kroz jedanaest akreditovanih studijskih programa na osnovnim, diplomskim i doktorskim akademskim studijama, nastavni proces je u potpunosti usklađen kako sa zahtevima savremenih profesionalnih izazova, tako i sa najnovijim trendovima naučnih istraživanja.


Na taj način, Departman za matematiku i informatiku danas predstavlja modernu evropsku instituciju, čiji su nastavnici, svršeni studenati, doktoranti i postdoktoranati prisutni i priznati u međunarodnoj naučnoj zajednici.

Prečice


Raspored obavljanja sistematskih pregleda

gordana.ivanovic: 2019-01-16 13:44:55
Obavezni sistematski pregledi za studente I i  III godine našeg Departmana obavljaće se u periodu od 13.2.2019. - 25.2.2019. godine.Više informacija.....

I-BiDaaS - Workshop on Big Data Analytics

vladimir.ciric: 2019-01-11 17:13:16
Faculty of Sciences, University of Novi Sad, Serbia, an I-BiDaaS’ project partner, is organizing a one-day workshop on Big Data analytics on January 22, 2019.

Nova verzija rasporeda ispita za matematičke smerove

tijana.ivanovic: 2018-04-04 14:57:05     izmena: 2019-01-11 10:16:56
Objavljena je nova verzija rasporeda ispita za matematičke smerove. Poslednja izmena 11.1.2019.  

Pripreme za prijemni ispit II ciklus

vladimir.ciric: 2018-12-31 08:15:11
Prirodno-matematički fakultet u Novom Sadu Departman za matematiku i informatiku organizuje pripremu za prijemni ispit.

Objavljene su nove verzije rasporeda pismenih ispita za matematičke i informatičke smerove

vladimir.ciric: 2018-12-28 10:51:04
Objavljene su  nove verzije rasporeda pismenih ispita za matematičke i informatičke smerove. Zadnja izmena 28.12.2018.

Stipendije Vlade Francuske 2019-2020.

todoric: 2018-12-21 12:19:20
Kao i svake godine, Ambasada Francuske i Francuski institut raspisali su konkurs za stipendije Vlade Francuske za master 2 nivo i doktorate u komentorstvu, za studije na francuskom ili engleskom jeziku. Sve oblasti su zastupljene. Studenti sami odlučuju o izboru studijskog programa.   

Nova verzija rasporeda kolokvijuma za zimski semestar 2018/2019.

todoric: 2018-11-14 09:52:15     izmena: 2018-12-20 14:38:07
Objavljena je nova verzija rasporeda kolokvijuma za zimski semestar školske 2018/2019 za matematičke i informatičke smerove. Poslednja izmena 20.12.2018.  

Javni poziv za izbor saradnika praktičara za potrebe realizacije školske prakse (nastavni predmet: Matematika i nastavni predmet: Informatika)

todoric: 2018-12-18 09:59:05
Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Novom Sadu raspisuje javni poziv za izbor saradnika praktičara za potrebe realizacije školske prakse (nastavni predmet: Matematika i nastavni predmet: Informatika).