Departman za matematiku i informatiku osnovan je 1963. godine i od tada predstavlja jednu od vodećih nastavnih i naučno-istraživačkih institucija, prvo u oblasti matematike, a zatim i računarstva.


Kroz jedanaest akreditovanih studijskih programa na osnovnim, diplomskim i doktorskim akademskim studijama, nastavni proces je u potpunosti usklađen kako sa zahtevima savremenih profesionalnih izazova, tako i sa najnovijim trendovima naučnih istraživanja.


Na taj način, Departman za matematiku i informatiku danas predstavlja modernu evropsku instituciju, čiji su nastavnici, svršeni studenati, doktoranti i postdoktoranati prisutni i priznati u međunarodnoj naučnoj zajednici.

Prečice


Veće 18.01.2017.

gordana.ivanovic: 2017-01-19 13:27:53
Na sednici Veća Departmana za matematiku i informatiku održanoj dana 18.1.2017. godine prihvaćene su sledeće teme:

Raspored ispita za sve rokove za Matematičke smerove za školsku 2016/2017 godinu

tamara.barjaktarovic: 2016-12-16 08:16:46     izmena: 2017-01-18 10:43:02
Objavljen je raspored ispita za sve rokove za Matematičke smerove za školsku 2016/2017 godinu. Poslednja izmena 18.01.2017.

Veće 13.01.2017.

gordana.ivanovic: 2017-01-16 13:20:18
Na sednici Veća Departmana za matematiku i informatiku održanoj dana 13.1.2017. godine prihvaćene su sledeće teme:

Pristupno predavanje

gordana.ivanovic: 2017-01-16 13:13:40
Pristupno predavanje će održati dr Goran Radojev 24.1. 2017. godine u učionici 60 u 9:00 časova. Tema Postupci za rešavanje sistema nelinearnih jednačina....

ERASMUS PLUS KONKURS ZA STUDENTSKU MOBILNOST: SOLUN, GRČKA

natasak: 2017-01-11 14:16:41
Otvoren je nov konkurs za stipendiranu studentsku mobilnost u Solunu, Grčka na Aristotelovom univerzitetu, za studente svih nivoa. Više informacija...

Veće 19.12.2016.

natasak: 2017-01-10 15:07:02
Na sednici Veća Departmana za matematiku i informatiku održanoj dana 19.12.2016. godine prihvaćene su sledeće teme:

Predavanja iz predmeta Numericka analiza 1 za M4 smer kod prof. Helene Zarin

todoric: 2017-01-10 14:01:55
Predavanja iz predmeta Numerička analiza 1 za M4 smer kod prof. Helene Zarin, u sredu 11.1.2017. održaće se u terminu 12:30-14h u sali 65.

Raspored ispita za Informatiku za sve rokove za školsku 2016/2017 godinu

vladimir.ciric: 2016-12-30 11:04:42
Objavljen je raspored ispita za Informatiku za sve rokove za školsku 2016/2017 godinu. Poslednja izmena 30.12.2016.   Raspored ispita za školsku 2016/2017 godinu.