Departman za matematiku i informatiku osnovan je 1963. godine i od tada predstavlja jednu od vodećih nastavnih i naučno-istraživačkih institucija, prvo u oblasti matematike, a zatim i računarstva.


Kroz jedanaest akreditovanih studijskih programa na osnovnim, diplomskim i doktorskim akademskim studijama, nastavni proces je u potpunosti usklađen kako sa zahtevima savremenih profesionalnih izazova, tako i sa najnovijim trendovima naučnih istraživanja.


Na taj način, Departman za matematiku i informatiku danas predstavlja modernu evropsku instituciju, čiji su nastavnici, svršeni studenati, doktoranti i postdoktoranati prisutni i priznati u međunarodnoj naučnoj zajednici.

Prečice


Seminar Primena računara u nastavi - Geomatech

davorkar: 2018-02-22 13:23:51
Seminar Primena računara u nastavi - Geomatech (kat. br. 276, K2, P2) (Obrada nastavnih sadržaja iz matematike korišćenjem paketa GeoGebra) održaće se 24.3.2018 na Departmanu za matematiku i informatiku sa početkom u 9 sati. Seminar vodi profesor Đurđica Takači.

Predavanje "Kako do posla test konsultanta u IT industriji"

vladimir.ciric: 2018-02-09 14:09:14     izmena: 2018-02-21 19:23:21
Nekadašnja studentkinja matematike Višnja Dimić, sada zaposlena u kompaniji SIXSENTIX, i njen kolega Ivan Alargić, predstaviće svoju firmu našim studentima matematike i informatike, u četvrtak 22.2.2018. u 11h u amfiteatru 5 u prizemlju našeg Departmana. Tim povodom će održati predavanje KAKO DO POSLA TEST KONSULTANTA U IT INDUSTRIJI.   NA PREDAVANJE SE POZIVAJU SVI NAŠI STUDENTI.

Pripreme za prijemni ispit - drugi ciklus

davorkar: 2018-01-23 15:39:14     izmena: 2018-02-21 19:22:26
Drugi ciklus besplatnih priprema na Departmanu za  matematiku  i  informatiku za prijemni ispit za upis na osnovne studije  matematike i informatike kreće u subotu 3. februara 2018. godine u 10 časova. Objavljene su teme za 24.2. i 3.3.

Erasmus+ konkurs za stipendiranu mobilnost studenata na Univerzitetu u Splitu, Hrvatska

tijana.ivanovic: 2018-02-21 10:35:42
Univerzitet u Novom Sadu je objavio ERASMUS+ konkurs za stipendiranu mobilnost studenata na Univerzitetu u Splitu, Hrvatska. Konkurs je otvoren za studente Univerziteta u Novom Sadu na nivou osnovnih i masterskih studija u sledećim oblastima: 0541–Mathematics 061–ICTs (isključivo uz znanje portugalskog jezika) 0114–Teacher training with subject specialization  

Veće 19.02.2018.

gordana.ivanovic: 2018-02-21 10:28:13
Na sednici Veća Departmana za matematiku i informatiku održanoj dana 19.02.2018. godine prihvaćene su sledeće teme: 

Erasmus+ konkurs za stipendiranu mobilnost studenata na Katoličkom univerzitetu u Lilu, Francuska

tijana.ivanovic: 2018-02-20 11:38:28
Univerzitet u Novom Sadu je objavio ERASMUS+ konkurs za stipendiranu mobilnost studenata na Katoličkom univerzitetu u Lilu, Francuska. Konkurs je otvoren za studente Univerziteta u Novom Sadu na nivou masterskih studija u sledećim oblastima: 0541–Mathematics (Data Science, drugi semestar)

Erasmus+ konkurs za stipendiranu mobilnost studenata na Univerzitetu u Groningenu, Holandija

tijana.ivanovic: 2018-02-20 11:33:24
Univerzitet u Novom Sadu je objavio ERASMUS+ konkurs za stipendiranu mobilnost studenata na Univerzitetu u Groningenu, Holandija Konkurs je otvoren za studente Univerziteta u Novom Sadu na nivou osnovnih, masterskih i doktorskih studija u sledećim oblastima: 0541–Mathematics–samo na osnovnim i masterskim studijama 061–ICTs

Erasmus+ konkurs za stipendiranu mobilnost studenata na Aristotelovom univerzitetu u Solunu, Grčka

tijana.ivanovic: 2018-02-20 11:27:04
Univerzitet u Novom Sadu je objavio ERASMUS+ konkurs za stipendiranu mobilnost studenata na Aristotelovom univerzitetu u Solunu, Grčka. Konkurs je otvoren za studente Univerziteta u Novom Sadu na nivou osnovnih, masterskih i doktorskih studija u sledećim oblastima: 0541–Mathematics 051–Biological Sciences 0533–Physics 061–ICTs