Departman za matematiku i informatiku osnovan je 1963. godine i od tada predstavlja jednu od vodećih nastavnih i naučno-istraživačkih institucija, prvo u oblasti matematike, a zatim i računarstva.


Kroz jedanaest akreditovanih studijskih programa na osnovnim, diplomskim i doktorskim akademskim studijama, nastavni proces je u potpunosti usklađen kako sa zahtevima savremenih profesionalnih izazova, tako i sa najnovijim trendovima naučnih istraživanja.


Na taj način, Departman za matematiku i informatiku danas predstavlja modernu evropsku instituciju, čiji su nastavnici, svršeni studenati, doktoranti i postdoktoranati prisutni i priznati u međunarodnoj naučnoj zajednici.

Prečice


Raspored ispita za sve rokove za Informatičke smerove za školsku 2016/2017 godinu

vladimir.ciric: 2016-12-30 11:04:42     izmena: 2017-05-26 09:10:24
Objavljena je nova verzija rasporeda ispita za Informatiku za sve rokove za školsku 2016/2017 godinu. Poslednja izmena 26.05.2017.  

NBS - Objavljuje poziv za obavljanje letnje prakse

vladimir.ciric: 2017-05-26 08:43:36
NARODNA BANKA SRBIJE objavljuje POZIV ZA OBAVLJANJE LETNJE PRAKSE   studentima treće, četvrte ili pete godine akademskih studija u Republici Srbiji (u obimu od najmanje 240, odnosno 300 ESPB bodova) i državljanima Republike Srbije koji studiraju u inostranstvu. Više informacija..

Seminari iz Numeričke matematike u letnjem semestru 2017

vladimir.ciric: 2017-05-26 08:29:50
Spisak predavanja koja su se održala u okviru Seminara iz Numeričke matematike u letnjem semestru 2017. godine, možete pogledati ovde.

Konkurs za upis 2017/18

todoric: 2017-05-25 14:06:11
Objavljen je Konkurs za upis studenata u prvu godinu osnovnih, integrisanih, master i doktorskih studija na Univerzitetu u Novom Sadu  u školskoj 2017/2018. godini. VAŽNO: Akreditacija novih studijskih programa iz informatike na Departmanu na matematiku i informatiku je upravo okončana i objavljivanje posebnog konkursa za informatičke studijske programe se očekuje u narednih 10 dana.

Veće 18.05.2017.

gordana.ivanovic: 2017-05-19 09:25:34
Na sednici Veća Departmana za matematiku i informatiku održanoj dana 18.05.2017. godine prihvaćene su sledeće teme:

COKE SUMMERSHIP PROGRAM PRAKSE – POZIV STUDENTIMA!!!

tijana.ivanovic: 2017-05-15 11:27:54
Obaveštavamo studente Prirodno-matematičkog fakulteta – studente treće i četvrte godine, apsolvente, diplomce, kao i polaznike master studija da se prijave na jedinstven, peti jubilarni, Coke Summership program prakse, u organizaciji Coca-Cola HBC Srbija.

ERASMUS+ konkurs za stipendiranu mobilnost studenata na Univerzitetu u Bambergu, Nemačka

todoric: 2017-05-12 14:29:49
Univerzitet u Novom Sadu je objavio ERASMUS+ konkurs za stipendiranu mobilnost studenata na nivou osnovnih, masterskih i doktorskih studija na Univerzitetu u Bambergu, Nemačka.

ERASMUS+ KONKURS za stipendiranu mobilnost STUDENATA na Midlseks univerzitetu u Londonu, Velika Britanija

vladimir.ciric: 2017-05-10 08:09:05
Univerzitet u Novom Sadu je objavio ERASMUS+ konkurs za stipendiranu mobilnost studenata na nivou osnovnih studija na Midlseks univerzitetu u Londonu, Velika Britanija.