Veće 31.01.20019

Na sednici Veća Departmana za matematiku i informatiku održanoj dana 31.01.2019. godine prihvaćene su sledeće teme: