Veće 30.11.2018.

Na sednici Veća Departmana za matematiku i informatiku održanoj dana 30.11.2018. godine prihvaćene su sledeće teme: