Veće 30.09.2019.

Na elektronskoj sednici Veca Departmana za matematiku i informatiku održanoj dana 30.09.2019. godine prihvacene su sledece teme: