Veće 28.09.2018.

Na elektronskoj sednici Veća Departmana za matematiku i informatiku održanoj dana 28.09.2018. godine prihvaćene su sledeće teme: