Veće 26.06.2018.

Na elektronskoj sednici Veća Departmana za matematiku i informatiku održanoj dana 26.06.2018. godine prihvaćene su sledeće teme: