Veće 26.01.2018

Na sednici Veća Departmana za matematiku i informatiku održanoj dana 26.01.2018. godine prihvaćene su sledeće teme: