Veće 25.10.2019.

Na elektronskoj sednici Veca Departmana za matematiku i informatiku održanoj dana 25.10.2019. godine prihvacene su sledece teme: