Veće 25.09.2019.

Na elektronskoj sednici Veca Departmana za matematiku i informatiku održanoj dana 25.09.2019.
godine prihvacene su sledece teme: