Veće 24.10.2017.

Na sednici Veća Departmana za matematiku i informatiku održanoj dana 24.10.2017. godine prihvaćene su sledeće teme: