Veće 24.06.2016.

Na sednici Veća Departmana za matematiku i informatiku održane dana 24.06.2016. godine prihvaćene su sledeće teme: