Veće 23.01.2017.

Na sednici Veća Departmana za matematiku i informatiku održanoj dana 23.01.2017. godine prihvaćene su sledeće teme: