Veće 22.10.2018.

Na sednici Veća Departmana za matematiku i informatiku održanoj dana 22.10.2018. godine prihvaćene su sledeće teme: