Veće 19.02.2018.

Na sednici Veća Departmana za matematiku i informatiku održanoj dana 19.02.2018. godine prihvaćene su sledeće teme: