Veće 18.05.2017.

Na sednici Veća Departmana za matematiku i informatiku održanoj dana 18.05.2017. godine prihvaćene su sledeće teme: