Veće 18.01.2017.

Na sednici Veća Departmana za matematiku i informatiku održanoj dana 18.1.2017. godine prihvaćene su sledeće teme: