Veće15.01.2020.

Na sednici Veca Departmana za matematiku i informatiku održanoj dana 15.1.2020. prihvaćene su sledeće teme: