Veće 14.11.2017.

Na sednici Veća Departmana za matematiku i informatiku održanoj dana 14.11.2017. godine prihvaćene su sledeće teme: