Veće 13.03.2019.

Na sednici Veća Departmana za matematiku i informatiku održanoj dana 13.03.2019. godine prihvaćene su sledeće teme: