Veće 13.12.2018.

Na sednici Veća Departmana za matematiku i informatiku održanoj dana 13.12.2018. godine prihvaćene su sledeće teme: