Veće 13.07.2020.

Na on-line sednici Veća Departmana za matematiku i informatiku održane dana 13.07.2020. godine prihvaćene su sledeće teme: