Veće 13.03.2014

Na sednici Veća Departmana za matematiku i informatiku prihvaćene su sledeće teme: