Veće 12.04.2013

 

Na sednici Veća Departmana za matematiku i informatiku prihvaćene su teme: